Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 1 θέμα ημερήσιας διάταξης – Διαβάστε το θέμα που θα συζητήσει το Σώμα.

 Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 1 θέμα ημερήσιας διάταξης – Διαβάστε το θέμα που θα συζητήσει το Σώμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Για την 23η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε, στην  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  13η   Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα  20:00 με το ακόλουθο θέμα  της ημερήσιας  διάταξης:
 
  • 1. «Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαβούλευσης όσον αφορά  την ΣΜΠΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 
Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
 
Ντούνης  Γεράσιμος

Συντακτική ομάδα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *