Συνεδριάζει την Δευτέρα 28/11 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 14 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Διαβάστε τα θέματα που θα συζητήσει το Σώμα.

 Συνεδριάζει την Δευτέρα 28/11 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 14 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Διαβάστε τα θέματα που θα συζητήσει το Σώμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε στην 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2022 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Δ.Ε. Γέρακα, στις 28
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων οι εισηγήσεις των οποίων έχουν
αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Θα τηρηθεί για την παρούσα συνεδρίαση, μεικτό σύστημα, ήτοι δια ζώσης, με φυσική παρουσία των
συμβούλων στο Δημοτικό Κατάστημα, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για όσους Δημοτικούς
Συμβούλους το επιθυμούν.

 1. Ενημέρωση και συζήτηση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 επί της υπ΄
  άριθμ. 34330/24-11-2022 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με θέμα
  «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπόθεση των δύο υπεξαιρέσεων
  που έλαβαν χώρα στο Δήμο Παλλήνης».
 2. Λήψη απόφασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 επί της υπ΄ άριθμ.
  34330/ 24-11-2022 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με θέμα «Σύγκληση
  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καταλογισμό ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις
  των αρμόδιων από το χειρισμό κάθε υποθέσεως και προγραμματισμού διεκδίκησης των
  χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν».
 3. Ενημέρωση και συζήτηση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 επί της υπ΄
  άριθμ. 34330/24-11-2022 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας σχετικά με το
  υπ΄ άριθμ. πρ. 108024/15-11-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας.
 4. Λήψη απόφασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 επί της υπ΄ άριθμ.
  34330/ 24-11-2022 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με θέμα
  «Διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη
  Συμμετοχή Ρομά στο Δήμο μας».
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους
  2022.
  Ελληνική
 6. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης της 10ης Αναμόρφωσης έτους 2022 Δήμου Παλλήνης.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων για το
  διάστημα από 17-12-2022 έως 03-01-2023 και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
  Παλλήνης.
 8. Λήψη απόφασης επί της έγκρισης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
  3
  ου Τριμήνου έτους 2022.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της μελέτης που αφορά τη Σημειακή
  Τροποποίηση Χρήσεως Γής επί της οδού Πωγωνίου Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
 10. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων για το ακίνητο με Κ.Α. 1112017 στο Ο.Τ.
  1120 της Π.Ε. 11–ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ της Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, φερόμενου
  ιδιοκτήτη Ευστρατίου Μανουσάκη.
 11. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας Νικολάου Χαμηλάκη και Παναγιώτας
  Χαμηλάκη, στο Ο.Τ.105 στην Περιοχή ΣΤΑΥΡΟΣ της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
 12. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας Κων/νου Τζοβανάκη στο Ο.Τ. 403 στην
  Περιοχή ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ (Ι) της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδού ΜΙΝΩΤΗ μεταξύ των Ο.Τ. 230, Ο.Τ.
  231 και Ο.Τ. 232 της Π.Μ. ΜΠΑΛΑΝΑ της Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
 14. Λήψη απόφασης επί αίτησης Δημητρίου Μήτρου για σύνταξη Διορθωτικής Πράξης στην
  Περιοχή ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, στο Ο.Τ. 782 και αριθμό
  οικοπέδου 14Ν.
  Γέρακας, 24 – 11 – 2022
  Ο Πρόεδρος Σμέρος Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *