Δήμος Διονύσου: Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες καθημερινότητας από τη Σταμάτα στον Άγιο Στέφανο, στο χώρο του Αμαξοστασίου

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 11:38 | Δήμος Διονύσου
Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες καθημερινότητας από τη Σταμάτα στον Άγιο Στέφανο, στο χώρο του Αμαξοστασίου
 
Τηλέφωνα: 15411 (χωρίς χρέωση), 210 6215499, 210 6215223 και 210 8144450
 
Δημοτικός Φωτισμός & Ειδικά Συνεργεία: (εσωτερικά: 217, 218 και 224)
 
Βλάβες Ύδρευσης: 210 6211641
 
Γραφείο Αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη Μιχάλη Τσιλιγκίρη: 210 8144450 (εσωτερικό 223) και 6936 575232
 
Δείτε όλα τα τηλέφωνα των Υπηρεσιών του Δήμου στο σύνδεσμο: