Διόνυσος: Παρεμβάσεις βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης από την Αντιδημαρχία Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του πολίτη

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 14:15 | Δήμος Διονύσου
Παρεμβάσεις βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης από την Αντιδημαρχία Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του πολίτη, που βάζουν τέλος στις πολυήμερες διακοπές υδροδότησης και μειώνουν αισθητά την ταλαιπωρία των κατοίκων μετά από συχνές βλάβες του δικτύου.
- 200 μέτρα αγωγού ύδρευσης έχουν αντικατασταθεί σε τμήμα της περιοχής ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου με παράλληλη τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων, με σκοπό τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης για τους κατοίκους της οδού Ανεμώνης. Το χρόνιο πρόβλημα ταλαιπωρούσε επί τρεις και πλέον δεκαετίες τους κατοίκους.
- Άλλα 110 μέτρα αγωγού ύδρευσης έχουν αντικατασταθεί στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας (50 μέτρα στην οδό Μπουμπουλίνας, 40 μέτρα στην οδό Έκτορος και 20 μέτρα στην οδό Πανορμίτου) επιλύοντας αντίστοιχα χρόνια προβλήματα.
- Επίσης, πραγματοποιείται αυτό το χρονικό διάστημα η αντικατάσταση 220 μέτρων αγωγού ύδρευσης στη Λεωφόρο Καΐρη στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου με τοποθέτηση εξαρτημάτων (βάνες κλπ).
Η προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου συνεχίζεται...