Κρωπία: Δελτίο απογραφής καλούνται να καταθέσουν οι στρατεύσιμοι κλάσης 2025 (γεννηθέντες 2004)

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 18:22 | Δήμος Κρωπίας

Καλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσης 2025 (γεννηθέντες το έτος 2004) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων, να καταθέσουν Δελτίο απογραφής, από  2 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου  2022.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ Ε Π)  των Δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

Α) Φωτοτυπίας των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Β) Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Γ) Βεβαίωσης ΑΜΚΑ.

Γ) Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2131501720 -2131501721 -2131501723-2131501725 -2131501727- 2131501730