Λαυρεωτική: Διακοπή Υδροδότησης στην περιοχή ΟΡΙΑ

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 12:17 | Δήμος Λαυρεωτικής
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής) πληροφορεί τους κατοίκους στην περιοχή Όρια, ότι στο πλαίσιο του έργου της αντικατάστασης των παλαιών υδρομέτρων, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021.
Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού ορίου από τις 8.00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. με σκοπό να μην υπερβαίνει τις 4 ώρες ανά οικίας.