Εργασίες αποψιλώσεων, κλαδεμάτων και χορτοκοπής από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Μαραθώνα

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 17:59 | Δήμος Μαραθώνος
Εργασίες αποψιλώσεων, κλαδεμάτων και χορτοκοπής από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου:
 
▪Στο δασάκι Νέας Μάκρης , σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου
▪Στην πλατεία Νέας Μάκρης και στις γύρω οδούς
▪Στην παραλία Νέας Μάκρης
▪Σε κοινόχρηστο επί της οδού Καραϊσκάκη
▪Σε κοινόχρηστο επί οδού Πολύμνιας στην περιοχή Λιβίσι
▪Στο δημοτικό πάρκιγκ επί της οδού Ορφέως
▪Στο δημοτικό πάρκιγκ της παραλίας Νέας Μάκρης

ΔΙΠΛΑ