Ταξίδι στη Γαλλία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Erasmus, το 2020 – 2022

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 18:08 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ταξίδι στη Γαλλία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Erasmus, το 2020 – 2022:

Πρωτότυπη δημοσίευση

ΔΙΠΛΑ