Διαβάστε την Αποκλειστική Δήλωση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Κώστα Αλλαγιάννη για την Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 10:08 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

"Κυρώθηκε με το ΦΕΚ 452 Δ/15.7.2022 η αναθεώρηση του ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου μετά από προσπάθειες 15 ετών και αφού ξεπεράστηκαν εμπόδια και αγκυλώσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι στο ΓΠΣ περιλαμβάνεται ρύθμιση που προσθέτει χρήση Πρατηρίου Καυσίμων στο Πολεοδομικό Κέντρο του Πόρτο Ράφτη (στην Λ. Πόρτο Ράφτη και μεταξύ του κόμβου Γέγου και της οδού Αγίου Νικολάου-στροφή προς Λιμάνι).

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη χρήση «Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας»

  • δεν περιλαμβάνεται στις υπ' αρ. 127/2010, 226/2010 και 328/2013 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατά την διαδικασία έγκρισης του Γ.Π.Σ.

 

  • δεν περιλαμβάνεται στις υπ' αρ. 2/συν. 3/20.6.2017 και 5/συν. 3/19.7.2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού

 

  • δεν συζητήθηκε παρουσία των αντιπροσώπων του Δήμου κατά την συζήτηση στις 22.7.2021 του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

  • Περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην υπ' αρ. 43/συν. 12/22.7.2021 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Όταν διαπιστώσαμε την πρόθεση αυτή δηλ. να τεθεί τέτοιου είδους ρύθμιση επισκεφθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Ε. Μπακογιάννη και αντιδράσαμε έντονα σ’ αυτή την ρύθμιση καταθέτοντας τις ενστάσεις και αντιρρήσεις μας αφού τέτοια χρήση δεν περιλαμβάνεται στις χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου (Άρθρο 4 ΠΔ 59/2018), αλλά και ότι πλησίον λειτουργεί το νεόδμητο Λύκειο του Πόρτο Ράφτη με πρόσβαση σε αυτό, από την Λ. Πόρτο Ράφτη, εκατοντάδων μαθητών.

Στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου, παρίστατο από την πλευρά του Υπουργείου, πέραν του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Βισβάρδη από το Νομοθετικο του ΥΠΕΝ και η κυρία Λεδάκη, σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για Πολεοδομικά θέματα. Από την πλευρά του Δήμου παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και οι μελετητές Αδ. Κουρέτας και Γ. Προβελέγγιος. Παρουσία όλων των παρευρεθέντων αποφασίσθηκε ομόφωνα η αφαίρεση της προσθήκης η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του «Πολεοδομικού Κέντρου» του Πόρτο Ράφτη                                                                                                  

Η σαφής δέσμευση και υπόσχεση του του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ παρουσία όλων των προαναφερομένων ήταν να απαλειφθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, αφού έγιναν δεκτές οι ενστάσεις και τα επιχειρήματα μας.

Όμως τελικά η επίμαχη ρύθμιση ετέθη στο αναθεωρημένο ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου και μας βρίσκει σφόδρα αντίθετους.

Ο ασφαλής τρόπος για την μη εφαρμογή της χρήσης Πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας είναι άμεσα να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. της συγκεκριμένης καθορισθείσας με το ΓΠΣ ειδικής χρήσης «Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας» και παράλληλα αίτηση αναστολής εφαρμογής της συγκεκριμένης χρήσης, υπόθεση που έχει ήδη ανατεθεί στον Νομικό μας Σύμβουλο για τις περαιτέρω ενέργειες."

ΔΙΠΛΑ