Προσλήψεις 4 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Μαρκοπούλου

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 10:49 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων:

  • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 8 μήνες

Αιτήσεις: 20/09 – 29/09/21.