Για τον προϋπολογισμό του 2022 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεγαρέων

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 10:16 | Δήμος Μεγαρέων

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαρέων υπό την Προεδρεία του Κωνσταντίνου Καράμπελα πραγματοποιεί τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www. e-presence.gov.gr ) την 12η
Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του κάτωθι θέματος:
1. Υποβολή προτάσεων για έσοδα –έξοδα Δήμου, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Μεγαρέων.
2. Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μεγαρέων έτους 2022.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο.