69 νέες προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 09:47 | Δήμος Μεγαρέων

Με απόφαση του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη(αριθμ. Πρωτ: 1.3768 / 3.8.21) εγκρίθηκαν εξήντα εννέα (69) προσλήψεις προσωπικού μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που αφορά απασχόληση συνολικά 25.000 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών(ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας καθώς και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Περιλαμβάνει απασχόληση με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα , η οποία θα παρέχεται με την μορφή συγκεκριμένων έργων. Τα έργα αυτά δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου (αναβάθμιση υπηρεσιών, εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους κατοίκων κλπ).

Τα έργα που θα υλοποιηθούν επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, στην αναβάθμιση και προστασία του Περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Μεγαρέων στο διάστημα από 4.8.21 έως 17.8.21 θα δηλώσει τις ειδικότητες του προσωπικού, που θα απασχοληθεί και με νέα ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ημερομηνία και η πλατφόρμα υποβολής, από τους ενδιαφερόμενους των αιτήσεων ηλεκτρονικά, για τις προσλήψεις.