Ο Δήμος Ωρωπού προσκαλεί τους πολίτες – κατοίκους – φορείς, στην διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 10:55 | Δήμος Ωρωπού
Ο Δήμος Ωρωπού προσκαλεί τους πολίτες – κατοίκους – φορείς, στην διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, (ΣΦΗΟ), για την:
?Παρουσίαση επικρατέστερου σεναρίου –Έκφραση απόψεων φορέων η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2021 και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρακάτω διεύθυνση:
?Ο Δήμος Ωρωπού συντάσσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης της σύνταξης του σχεδίου προς το Πράσινο Ταμείο, την οποία και έλαβε.
?Κατά την διαδικασία σύνταξης του ΣΦΗΟ είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού.
?Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 23/11/2021.
?Σας ενημερώνουμε ότι σημαντική και απολύτως χρήσιμη είναι και η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου με σκοπό την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών για την ηλεκτροκίνηση καθώς και για την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου μας.
?Η δυνατότητα συμπληρώσεως του ερωτηματολογίου είναι έως και την 23η Νοεμβρίου του 2021 και μπορείτε να συμμετάσχετε στην συμπλήρωσή του στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
?Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.
?Συμμετέχουμε όλοι με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και ένα καλύτερο μέλλον στο Δήμο μας.