Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Ωρωπού

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 16:27 | Δήμος Ωρωπού
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Ωρωπού.
?Κατατέθηκαν χρήσιμες προτάσεις και απόψεις που θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού.
?Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική και απολύτως απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου με σκοπό την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών για την ηλεκτροκίνηση καθώς και για την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου μας.
?Η δυνατότητα συμπληρώσεως του ερωτηματολογίου είναι έως και την 23η Νοεμβρίου του 2021 και μπορείτε να συμμετάσχετε στην συμπλήρωσή του στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
?Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.
?Συμμετέχουμε όλοι με στόχο την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και ένα καλύτερο μέλλον στο Δήμο μας.