Προσωρινή Διακοπή Υδροδότησης στο Φούρεσι Λόγω Βλάβης - Εκτιμώμενος Χρόνος Αποκατάστασης 2 Ώρες.

Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022 11:10 | Δήμος Παιανίας

ΔΙΠΛΑ