Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023 από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 13 Μαϊος 2022 17:48 | Δήμος Παλλήνης

Οι αιτήσεις εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη  Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polpallini.intellisoft.gr.

Θα γίνονται αιτήσεις:

  • Για τανηπιακά τμήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 28/02/2020.
  • Για ταβρεφικά τμήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/03/2020 έως 30/09/2021.

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία:

Η υποβολή των δικαιολογητικών  γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί θα προσκομισθούν όταν ζητηθούν.

Σε περίπτωση πληρότητας του σταθμού της επιλογής σας από δικαιούχους με περισσότερα μόρια, θα ακολουθήσει τοποθέτηση σε άλλο σταθμό του Δήμου μας από το Δ.Σ..

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Ο.Π.Α.Κ.Μ. Δ. Παλλήνης : 210 6604633, 2106604670 και ώρες 8:00-14:00.

ΔΙΠΛΑ