Δήμος Παλλήνης: 2ος αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2021-2022

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 18:42 | Δήμος Παλλήνης

Ανακοινώνεται ο 2ος αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων (μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων και τη
διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των ισοβαθμούντων με 20 μονάδες υποψηφίων, στα ίδια κριτήρια), σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2021-2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ