Σε διεξαγωγή έρευνας προχωρά ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), συμβάλλοντας ενεργά στην εθνική προσπάθεια προώθησης των καθαρών μορφών μετακίνησης

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 19:30 | Δήμος Παλλήνης

Σε διεξαγωγή έρευνας προχωρά ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου   Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), συμβάλλοντας ενεργά στην εθνική προσπάθεια προώθησης των καθαρών μορφών μετακίνησης.

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Παλλήνης.

Καλούνται οι δημότες, κάτοικοι και φορείς , να εκφράσουν έως την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 την άποψη τους για την ηλεκτροκίνηση και τα σημεία χωροθέτησης των Σταθμών Φόρτισης που θα δημιουργηθούν στον Δήμο μας, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα βρουν στον σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/ARDuWgZjHh

 Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του Δήμου μας.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Παλλήνης είναι από τους ελάχιστους ΟΤΑ που έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων του Δήμου, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης.