Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη Σχολική Χρονιά 2021-2022

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 15:21 | Δήμος Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού σας ενημερώνει ότι συμμετέχει και για τη σχολική χρονιά 2021- 2022 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» με όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Συγκεκριμένα στο Δήμο μας Λειτουργούν οι παρακάτω Δομές:

1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλυβίων – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

2. Παιδικός Σταθμός « Νέα Δομή » Καλυβίων – (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

3.Παιδικός Σταθμός « Νέα Δομή » Περιοχή Λαγονησίου (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

4. Παιδικός Σταθμός Αναβύσσου (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

5. Βρεφ/κός Σταθμός Παραλίας Αναβύσσου- (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

6. Παιδικός Σταθμός Παλαιάς Φώκαιας - (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

7. Βρεφ/κός Σταθμός Κουβαρά «Παντελής Πέτρου»- (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

8. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής- επανεγγραφής μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2021-2022 για τις άνω Δομές, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 03-08-2021 .

Για την υποστήριξη της αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους: κα Μιχάλη Ελένη τηλ. 2299320323 κα Ανδρέου Βασιλική τηλ. 2299320351 Για την υποβολή των αιτήσεων απαιτούνται:

• Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης TAXISNET μητέρας καθώς και του συζύγου για συναίνεση.

• Το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (μητέρας & συζύγου) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών που αιτούνται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

•Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού έτους 2020, (εισοδήματα από 1/1/2020 έως31/12/2020)

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Δικαιολογητικά απασχόλησης / ανεργίας  Απαιτείται e-mail Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων πριν την καταληκτική ημερομηνία της 03/08/2021.

Ανακοινώσεις και πληροφορίες για το πρόγραμμα αναρτώνται στον ιστότοπο: http://www.eetaa.gr/index.ph