Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντελλος συμμετείχε στο συνέδριο του CIVITAS που έλαβε χώρα στο Ααχεν της Γερμανίας

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 11:16 | Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντελλος και Αντιπροεδρος της Πολιτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του CIVITAS (PAC) συμμετείχε στο συνέδριο του CIVITAS «Smart routes towards climate-neutral cities” που έλαβε χώρα στο Ααχεν της Γερμανίας, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, έλαβε χώρα η συνάντηση των μελών του Political Advisory Committee, στην οποία παρέστησαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπου μας παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον στόχο των Κλιματικά Ουδετερων Πόλεων έως το 2050 και τις νέες τάσεις στο τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να τους παρουσιάσει αναλυτικά τα αποτελέσματα του Δήμου μας στον τομέα αυτό, να ανταλλάξει απόψεις με Ευρωπαιους Δημαρχους για καλές πρακτικές, ανανεώνοντας το ραντεβού των μελών της Επιτροπης για το Δεκέμβριο.