ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Καταπολέμηση κουνουπιών | Πρόγραμμα 2023 | 2ος κύκλος εφαρμογών από εδάφους από 20/3-29/3.

Καταπολέμηση κουνουπιών | Πρόγραμμα 2023 | 2ος κύκλος εφαρμογών από εδάφους από 20/3-29/3.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης και αντιμετώπισης των κουνουπιών για το έτος 2023, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρείας υλοποίησης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια του προγράμματος με τον 2ο Κύκλο Επίγειων Εφαρμογών Κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου ως εξής: 

1) τη διενέργεια της 2ης Εφαρμογής από εδάφους, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) ΠΕΑΑ

2) τη διενέργεια της 2ης Εφαρμογής από εδάφους, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής

 3) τη διενέργεια της 2ης Έκτακτης Εφαρμογής από εδάφους, σε πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες περιαστικά των Δήμων. 

Οι εργασίες διαχείρισης και αντιμετώπισης των κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε.Α.Α. περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΕΣΤΙΕΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΔΗΜΩΝ

ΟΧΗΜΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

20.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΑ)

Δ. ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 

Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

& Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΙΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤ/ΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 

21.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΩΡΩΠΟΥ 

(ΑΣΩΠΟΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 

22.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ. (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 

23.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ) 

Δ. ΣΠΑΤΩΝ-  

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ(ΑΛΥΚΗ)

Δ. ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ. ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ & Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΜΠΡΕΞΙΖΑ)

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

& Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

27.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

& Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΤΡΙΤΗ 

28.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

& Δ. ΩΡΩΠΟΥ

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 

29.03.2023

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΔΑΜ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

*** Στο πρόγραμμα διαχείρισης και αντιμετώπισης – καταπολέμησης κουνουπιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξή του, ενδέχεται στην εκτέλεση των εφαρμογών να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.