ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Ασπροπύργου: Ορισμός Νέας Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων σχετικά με τη Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής από τον Σεισμό της 19 Ιουλίου 2019.

Ο   Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει τους δημότες και τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στεγαστικής συνδρομής από το σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, για τη νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2022, όπου και ορίστηκε από την υπ’αριθμ. 184345/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α321/09-06-2022 Απόφαση (ΑΔΑ:90ΧΒ465ΧΘΞ-3ΘΟ).