ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Μέθοδος PROJECT  στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Διονύσου

Μέθοδος PROJECT στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Διονύσου

Αγαπητοί γονείς,

Με γνώμονα πάντα το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για τα παιδιά, προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στις δομές μας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους προκειμένου τα παιδιά να κατακτούν βιωματικά τη μάθηση.

Στόχος είναι να έρχονται σε επαφή με γνωστικά και άλλα ερεθίσματα, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους και πάνω από όλα να εισπράττουν συναισθήματα χαράς και αγάπης για να αγαπήσουν με τη σειρά τους το σχολείο και την αναζήτηση της γνώσης. Μία από αυτές τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους είναι και η μέθοδος project.

Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Διονύσου την περίοδο αυτή εφαρμόζονται παιδαγωγικά project, στα οποία ζητάμε τη συμμετοχή σας με στόχο να διευρύνουμε την παιδαγωγική ομάδα και να δημιουργήσουμε «σχολεία ανοιχτά», σχολεία στα οποία παιδαγωγοί, παιδιά και γονείς γίνονται μια ομάδα με κοινό σκοπό και συμμετοχικές δράσεις.

Τί είναι το παιδαγωγικό project: Το project είναι μια παιδαγωγική διαδικασία μάθησης, ένα σχέδιο εργασίας και δράσης στο οποίο συμμετέχουν παιδαγωγοί και παιδιά. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το ερέθισμα-αφετηρία για το θέμα του project μπορεί να προκύψει από «πρόταση» της ομάδας των παιδιών ή από συζήτηση μεταξύ του παιδαγωγού και της ομάδας των παιδιών ή μπορεί να προταθεί και από τον ίδιο τον παιδαγωγό. Το παιδαγωγικό project οδηγεί σε ένα τελικό προϊόν που είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής στη βιωματική διαδικασία του project. Τελικό προϊόν μπορεί να είναι μια αφίσα με φωτογραφίες από τις επιμέρους δράσεις, ένα βιβλίο που έφτιαξε η παιδαγωγική ομάδα, μία ή περισσότερες τρισδιάστατες κατασκευές και πολλά άλλα. Η διάρκειά του ποικίλει και εξαρτάται από το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και από το ίδιο το θέμα και πόσο μπορεί να αναπτυχθεί (πόσες προεκτάσεις έχει).

Θεματολογία project : Όπως προαναφέρθηκε, το αρχικό ερέθισμα για το θέμα του project μπορεί να προκύψει μέσα από κάποιο αντικείμενο, μετά από συζήτηση για κάποιο επίκαιρο θέμα ή από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου, που ο παιδαγωγός ή τα παιδιά έφεραν στην τάξη (π.χ. γνωρίζω το σώμα μου) ή από παρατήρηση της παιδαγωγού ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται και ασχολούνται με ένα συγκεκεριμένο θέμα (π.χ παίζουν πολύ με τα ζωάκια).. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, τα παιδιά εκφράζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους για το θέμα και έπειτα, με τη βοήθεια του παιδαγωγού αποφασίζουν τί τα ενδιαφέρει να μάθουν και με ποιο τρόπο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία θεμάτων που μπορούν να γίνουν project. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι “Γνωρίζω τον εαυτό μου”¨ . Γύρω από ένα θέμα καταπιανόμαστε με τις επιμέρους ενότητες που το απαρτίζουν ( στην προκειμένη περίπτωση αυτές μπορεί να είναι : γνωρίζω το σώμα μου, υγιεινή σώματος, τα συναισθήματά μου κ.ο.κ.). Στη συνέχεια επιλέγονται δράσεις ,ανάλογες και με την ηλικία των παιδιών, προκειμένου να οδηγηθούμε στη μάθηση και την κατάκτηση των δεξιοτήτων που επιδιώκουμε (π.χ κατασκευάζουμε πάζλ για το σώμα, κάνουμε μουσικοκινητική χρησιμοποιώντας και ονομάζοντας τα μέλη του σώματος: χέρια, πόδια, αγκώνες κ.λ.π , κάνουμε δραματοποίηση συναισθημάτων και πολλές άλλες). Τα project που δουλεύονται αυτή την εποχή στους Παιδικούς Σταθμούς μας από τις παιδαγωγούς και τα παιδιά έχουν ποικίλη θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε ομάδας. Για τα επιμέρους θέματα των παιδαγωγικών project θα ενημερωθείτε από τον Παιδικό Σταθμό στον οποίο φιλοξενείται το παιδί σας. Κάθε εβδομάδα, στο παιδαγωγικό πρόγραμμα που αναρτάται στην πόρτα κάθε δομής, θα αναφέρονται και θα επισημαίνονται οι παιδαγωγικές δράσεις που αφορούν στο project. Μπορεί να είναι μία δράση μέσα στην εβδομάδα ή και περισσότερες.

Πώς θα συμμετέχετε: Οι γονείς σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι συνεργάτες και βοηθοί. Με συνδετικό κρίκο το παιδί δημιουργείται, με αφορμή τη διερεύνηση – αναζήτηση πληροφοριών για το εκάστοτε project, μια διευρυμένη μαθησιακή κοινότητα, όπου παιδαγωγοί – παιδιά – γονείς επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται δημιουργικά, παίζουν και χαίρονται, συμμετέχουν από κοινού στο μαγικό ταξίδι της γνώσης και της εξέλιξης!!!

Στη διαδικασία του project μπορείτε να συμμετέχετε με διάφορους τρόπους όπως συνεισφορά σε εποπτικό και άλλο υλικό σχετικό με το θέμα ( φωτογραφίες, εικόνες από βιβλία ή περιοδικά κ.α), με προτάσεις και ιδέες για δράσεις, ή και συμμετέχοντας μαζί με τα παιδιά σας σε δραστηριότητες στο σπίτι ή στο σχολικό περιβάλλον. Για τους τρόπους με τους οποίους θα συμμετέχετε θα ενημερωθείτε από τον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται το παιδί σας, ανάλογα με τη θεματολογία που έχει επιλέγει.

Στους Παιδικούς Σταθμούς μας τα παιδαγωγικά προγράμματά μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται έτσι ώστε τα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση σφαιρικά και να έχουν ενδιαφέρον να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Πάνω από όλα όμως, μας ενδιαφέρει να γίνουν ολοκληρωμένοι ενήλικες με ενδιαφέρον, αγάπη και διάθεση για προσφορά στον συνάνθρωπο. Να μάθουν να εκφράζονται, να διατυπώνουν την άποψή τους και να έχουν την ευκαιρία να δράσουν περισσότερο στους τομείς που τα ενδιαφέρουν.

Σε αυτή μας την προσπάθεια θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό παιδαγωγοί και γονείς να είμαστε συνοδοιπόροι. Μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, την αγάπη για το παιδί!

Σας ευχαριστούμε

Ακολουθούν φωτογραφίες από project με αφορμή το βιβλίο" Μια τρύπια βαλίτσα"