ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην αναγέννηση και σε διάφορες περιοχές του Δήμου Διονύσου

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην αναγέννηση και σε διάφορες περιοχές του Δήμου Διονύσου

Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο περιλαμβάνεται στην πρόσκληση του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", με προϋπολογισμό 1,7 εκατ €

Την αίτηση μας προς έγκριση, την είχαμε καταθέσει τον Ιούνιο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

- την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης σε όλους τους διανοιγμένους δρόμους του οικισμού της Αναγέννησης στη Δ.Κ. Διονύσου καθώς και

- την κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στην λεωφόρο Αθηνών.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης:

- την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης προκειμένου να ενωθεί η Σταμάτα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

- την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο Κρυονέρι και στο Πευκόφυτο του Αγίου Στεφάνου που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα θραύσης.

336809547_940375604057927_1909603551820701319_n_ae43b.jpg

336865820_577045601045108_3340398788435486037_n_3ff4c.jpg