ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ): Σημαντική συνάντηση του Δήμου Διονύσου με το μελετητικό γραφείο για την επίσπευση της διαδικασίας, προκειμένου να μπει τέλος στη χρόνια ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας
Featured

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ): Σημαντική συνάντηση του Δήμου Διονύσου με το μελετητικό γραφείο για την επίσπευση της διαδικασίας, προκειμένου να μπει τέλος στη χρόνια ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας

Την Παρασκευή 29/9/2023 πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής (Δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης, αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωτάκης, καθώς και Αντιδήμαρχος Στέφανος Κριεμάδης) και της κ. Αικατερίνης Γεωργούλα, με την ιδιότητα της επικεφαλής της τεχνικής σύμπραξης γραφείων που έχει αναλάβει τη μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.), εντός των Διοικητικών ορίων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας.

Με αφορμή τη συνάντηση αυτή επισημαίνονται τα εξής:

 • Ότι αυτή ήταν η 3η κατά σειρά, προκειμένου να αξιοποιηθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι την επικείμενη υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σημειώνεται ότι εντός των ημερών ολοκληρώνεται ο τυπικός προσυμβατικός έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία χρηματοδοτεί τη μελέτη των ΤΠΣ.
 • Ότι η εν λόγω Σύμπραξη αποτελείται από τις παρακάτω Μελετητικές Εταιρείες:- ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.(Μελετητικό Πτυχίο Γ’ Τάξης στις Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες)
  - ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. (Μελετητικό Πτυχίο Β’ Τάξης στις Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες)
  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Μελετητικό Πτυχίο Γ’ Τάξης στις Τοπογραφικές Μελέτες)
  - ORBISENGINEERING Ι.Τ.Ε. (Μελετητικό Πτυχίο Γ’ Τάξης στις Υδραυλικές Μελέτες)
  - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε." , (Μελετητικό Πτυχίο Γ’ Τάξης στις Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες).
 • Ότι η μελέτη του ΤΠΣ περιλαμβάνει, επί μέρους ως υποστηρικτικές, τις παρακάτω μελέτες:Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατευθύνσεων.
  - Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στο σύνολο της έκτασης, για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και για τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά.
  - Τη Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των υφισταμένων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών.
  - Τοπογραφική Μελέτη που είναι απαραίτητη για την οριοθέτηση των ρεμάτων.
 • Ότι κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι:- Ο επανακαθορισμός των ορίου Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Ραπεντώσας, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση, ειδικά στους δύο πρώτους, και του δασικού προβλήματος, με στόχο στο αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει η πολεοδόμηση, με στόχο τη βιωσιμότητα τους.
  - Ο καθορισμός των ορίων των οικισμών Πευκοφύτου και Σπάτων – Παλαιοσταμάτας, που ενώ άρχισε η διαδικασία, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.
  - Ο καθορισμός οικιστικών περιοχών σε περιοχές του Δήμου, όπως Τραυλού, Γαλήνης, περιοχών της Κοινότητας Σταμάτας, Αλεξανδρέικα, κλπ.
 • Ότι επιπλέον αντικείμενο της κύριας μελέτης του ΤΠΣ είναι:- Η μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ), η οποία θα καθορίσει το πρότυπο της χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των σημαντικών πολεοδομικών παρεμβάσεών, των μεταφορικών μέσων (για τη μηχανοκίνηση και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικών και περιβαλλοντικών δικτύων και υποδομών, κλπ.
  - Ηιεράρχηση του οδικού δικτύου.
  - Ο καθορισμός ζωνών ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων.
  - Τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς καιτης πρόληψης και της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όροή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

Τέλος επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής αποτελεί, στα πλαίσια της μελέτης του ΤΠΣ, η παράδοση σε διακριτή φάση της μελέτης του επανακαθορισμού-καθορισμού των ορίων και μάλιστα όπως αυτά περιλαμβάνονται εντός των εγκεκριμένων από ετών Γ.Π.Σ. και η άμεση έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να λήξει το ταχύτερο δυνατόν η ανασφάλεια δικαίου και η χρόνια ομηρία των συμπολιτών μας, κατοίκων των περιοχών αυτών.