ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Thries 4.0. Hackathon: H εκπαίδευση συναντά την καινοτομία στο Θριάσιo Πεδίο

Το “Thies 4.0 Innovation Hub” αποτελεί τον κόμβο καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας του Θριασίου Πεδίου.

Στοχεύει στην υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών, την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, στη δικτύωσή τους με δυναμικά μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρήσεων καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών.

Η καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούν να καλύπτουν ανάγκες σε ένα σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με περιβαλλοντολογική και κοινωνική ευαισθησία.

Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενασχόληση των νέων με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και την εκκόλαψη τους σε νέους επιχειρηματίες που θα καινοτομήσουν και θα πάνε τη χώρα μπροστά.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εκπαίδευση των νέων δημιουργήθηκε το “Thries 4.0 Hackathon”, ένας μαθητικός διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου των σχολείων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπροπύργου.

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387) με συνεργαζόμενους φορείς τους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Urbact. Innovation Enabler του μαθητικού διαγωνισμού είναι η Mantis Business Innovation.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει την αντίληψη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους νέους και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν την κριτική́ τους σκέψη και να καλλιεργήσουν το επιχειρηματικό τους ένστικτο.

Ο μαθητές θα διαγωνιστούν στις θεματικές του περιβάλλοντος & της βιώσιμης ανάπτυξης, των έξυπνων πόλεων και του αγροτουρισμού - αγροδιατροφής.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υλοποιήθηκαν 3 workshops (2/12, 14/12, 18/1) όπου παρουσιάστηκαν οι έννοιες της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τα εργαλεία “Business Model Canvas” και η μεθοδολογία παρουσίασης ιδεών “Pitching”, ενώ έγιναν και σύντομες παρουσιάσεις αναφορικά με τις τάσεις στην καινοτομία. Οι μαθητές κλήθηκαν να συστήσουν ομάδες και να εκπονήσουν ένα σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο.

Με βάση το σχέδιο αυτό θα επιλεγούν οι καλύτερες ιδέες και θα βραβευτούν συνολικά 3 ομάδες με στόχο να αναπτύξουν πιλοτικά τις προτάσεις τους είτε με τους συνεργαζόμενους Δήμους είτε με ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις.

Τα δώρα της βράβευσης - 8 επαναχρησιμοποιούμενα laptops είναι ευγενική προσφορά της εταιρείας ecoreset με έδρα τον Ασπρόπυργο που έχει ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και ενέργειας - .

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 3.4.22 μεταξύ 10:00 – 15:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος 193 00.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.thrieshub.gr/hackathon/