ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού της Πλατείας, έναντι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, γρασίδι και δέντρο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, γρασίδι και δέντρο