ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Ελευσίνας: "Εγκρίθηκε για υλοποίηση το Ευρωπαϊκό Έργο HERITACT- HERITAGE ACTIVATION THROUGH ENGAGING EXPERIENCES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT." - Διαβάστε Περισσότερα...

Ο Δήμος Ελευσίνας μαζί με την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε για υλοποίηση το Ευρωπαϊκό έργο HERITACT- HERITAGE ACTIVATION THROUGH ENGAGING EXPERIENCES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe Framework Programme (HORIZON 2022), στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι.

Στο τριετές έργο HERITACT συμμετέχουν 15 Ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ των οποίων τοπικοί φορείς, πανεπιστήμια, κοινωνικές οργανώσεις, αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές ομάδες από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές δράσεις σε τρεις Ευρωπαϊκές πόλεις, στην Ελλάδα (Ελευσίνα), την Ιταλία (Μιλάνο) και την Ιρλανδία (County Mayo).

Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στυλιανό Κ. Καρατζά.

Η Ελευσίνα, σε συνδυασμό με τον ρόλο της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023, θα αποτελέσει σημαντικό πεδίο πιλοτικών δράσεων του έργου HERITACT, με επίκεντρο την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και το ποικιλόμορφο πολιτιστικά αστικό πλαίσιό της.

Το έργο HERITACT θα εισαγάγει καινοτόμες αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές λύσεις, θα αναπτύξει πολιτισμικούς μετασχηματισμούς οδηγώντας στη βιωσιμότητα και θα διερευνήσει νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων, όπως τοπικούς φορείς, καλλιτέχνες, επιστήμονες και πολίτες, σχεδιάζοντας και προωθώντας έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τις αρχές του New European Bauhaus.

Βασικός άξονας υλοποίησης του έργου HERITACT είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας, συνδυαστικά με τη χάραξη κοινής πολιτικής σε ευρωπαϊκές αστικές περιοχές διαφορετικής κλίμακας και πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01 (Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022).