ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας

Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας. Το ακίνητο πρέπει:

Να είναι ισόγειο με άμεση πρόσβαση. Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού Αγίας Μαρίνας, ήτοι από την συμβολή της Λεωφόρου Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας με την οδό Λομβάρδας και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παπαγιαννοπούλου και κατά προτίμηση επί της Λεωφόρου Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας.

Επιπλέον πρέπει: 1) Η επιφάνεια της κύριας αίθουσας να είναι τουλάχιστον καθαρής επιφανείας 95 m2.

Πρέπει ακόμη να υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι πέραν της επιφανείας της ως άνω αίθουσας, ήτοι:

α) Χώρος για κουζίνα εμβαδού κατ΄ ελάχιστον 8m2, β) δύο (2) τουαλέτες μία (1) ανδρών και μία (1) γυναικών με προθάλαμο και μία (1) τουαλέτα ΑΜΕΑ.

2) Να έχει σε λειτουργία πλήρες δίκτυο ηλεκτρολογικό, ύδρευσης, αποχέτευσης και να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται.

3) Θα συνεκτιμηθεί και θα προσμετρηθεί η ύπαρξη ημιυπαίθριου χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π. Δ/τος 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, αριθμ. απόφασης 40/2023της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Κρωπίας, ώρες 10.00 – 13.00, διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 – 3ος όροφος – Κορωπί, τηλέφωνο 2132000713.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.