ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Κρωπίας για το Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου- 26 & 27 Αυγούστου 2022 - Διαβάστε Λεπτομέρειες για Αιτήσεις Πωλητών και Κόστος Συμμετοχής.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 22/08/2022, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
 • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
 • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
 • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

 

Αιτήσεις μετά τις  22/08/22 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Οι θέσεις θα δοθούν στις  22/08/2022  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2021.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  26/08/2022.

Κόστος συμμετοχής  50 €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728

Δήμος Κρωπίας: Ανακοίνωση για το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου 26 και 27 Αυγούστου 2022

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 22/08/2022, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
 • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
 • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
 • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

Αιτήσεις μετά τις  22/08/22 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Οι θέσεις θα δοθούν στις  22/08/2022  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2021.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  26/08/2022.

Κόστος συμμετοχής  50 €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:15 δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης - Διαβάστε τα θέματα που θα συζητήσει το Σώμα..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 20η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47) ,  την  2η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15  όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 20η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

              

1. Συζήτηση επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 02/2021 Πράξης Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεως στα ΟΤ65-66 του ΕΡΣ Κορωπίου

2. Χορήγηση έγκρισης υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την εταιρεία με την επωνυμία «Εργαστήριο Τροφίμων – Παραγωγή Παξιμαδιών και Μπισκότων – Παραγωγή Διατηρούμενων Ειδών Ζαχαροπλαστικής» επί της οδού Καραϊσκάκη 18 στο ΟΤ273 του Δήμου Κρωπίας

3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ναυπήγησης DIVERIB O.E.» στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» του Δήμου Κρωπίας».

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία “CARBON ZAPP IKE” επί της αγροτικής οδού Ησιόδου, θέση ΚΛΩΣΣΑΡΙ ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ ΜΠΟΤΑ του Δήμου Κρωπίας».

5. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Κρωπίας έτους 2020-2024.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (7η).

7. Αντικατάσταση μέλους του ελεγκτικού οργάνου ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδοτόπων.

8. Λήψη απόφασης για την συνεργασία Δήμου Κρωπίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης με το Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων.

9. Απόσυρση οχήματος του στόλου του Δήμου λόγω ασύμφορης δαπάνης επισκευής και παλαιότητας

                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

Ντούνης  Γεράσιμος

Ολοκληρώνονται οι Αποψιλώσεις σε Βασικά Σημεία Πυροπροστασίας του Δήμου Κρωπίας και Σ.Π.Α.Υ Υμηττού - Σε 17 Περιστατικά συμμετείχαν οι Δυνάμεις της Πυροπροστασίας του Δήμου Κρωπίας από την Έναρξη της Αντιπυρικής Περιόδου έως και τις 18/07.

Ειδικότερα, έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 είχε ολοκληρωθεί από το Δήμο Κρωπίας το πρόγραμμα αποψιλώσεων κοινοχρήστων-δημοτικών οδών  Νοτίου Τομέα ( Άγιος-Δημήτριος-Βορός-Αγ.Μαρίνα-Κίτσι-Νούτσι-Μακρυά Πεύκα, Κόντρα Κούκε, Άγιος Γεώργιος κ.α) ενώ συνεργείο της Περιφέρειας Αν.Αττικής αποψίλωσε την Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου. Οι εργασίες συνεχίστηκαν σε  όλη την επικράτεια του Δήμου μεταξύ 9 Ιουλίου και 18 Ιουλίου 2022.

Επίσης, ολοκληρώνονται  σταδιακά οι αποψιλώσεις σε τμήματα του Υμηττού από τον Σ.Π.Α.Υ. καθώς και οι εργασίες διάστρωσης-βελτίωσης και διάνοιξης δασικών δρόμων που περιλαμβάνει και απομάκρυνση βλάστησης και εκτεταμένα κλαδέματα μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης «Αντώνης Τρίτσης» και Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με το Δασαρχείο Πεντέλης και την συνεπικουρία του Σ.Π.Α.Υ.

Συνεχίζουν να παραμένουν σε εκκρεμότητα αποψίλωσης από την Περιφέρεια Αττικής – Μητροπολιτικές υποδομές, το τμήμα της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου,  και τμήματα του Δήμου μας στις εξίσου σημαντικές λεωφόρους, Λαυρίου (από Καρελά-Κορωπί-Μαρκόπουλο),  Κορωπίου-Αεροδρομίου, Παιανίας-Μαρκοπούλου, και Βάρης-Κορωπίου.

Επίσης, συνεχίζονται οι ενέργειες  απομάκρυνσης ξερής δασικής και χορτολιβαδικής βλάστησης σε δασικούς θύλακες  καθώς και σε άλλους δασικούς-αγροτικούς δρόμους της επικράτειας του Δήμου Κρωπίας ενώ προγραμματίζονται και σε άλλες περιοχές με εξασφάλιση συστημάτων συλλογής και  ανακύκλωσης εύφλεκτων και άλλων υλικών που απομακρύνονται.

Στον τομέα της προετοιμασίας και της ενημέρωσης για την αντιπυρική περίοδο είχαμε την  συνεδρίαση  του 1ου Σ.Τ.Ο για την αντιπυρική περίοδο του 2022  στις 12 Μαΐου 2022. Εκδόθηκε το κοινό έντυπο οδηγιών, Π.Σ και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας και το έντυπο του «Αττικάρχη» του Π.Σ για την αντιπυρική περίοδο.

Προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν, 3 ενημερωτικές εκδηλώσεις. Μια κεντρική εκδήλωση υπό την προεδρία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής του Δημάρχου Κρωπίας και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας με όλους τους συλλόγους οικιστικών περιοχών και φορείς ( 4 Ιουνίου 2022 στο Δημαρχείο Κρωπίας) και δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις με προσκλήσεις συμμετοχής κατοίκων επιτήρησης περιοχών τους αν χρειαστεί ανάγκη, στους οικισμούς με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, Καρελά (27 Μαΐου 2022) και την Αλθέα (10 Ιουνίου 2022).

Στον τομέα της καταστολής  των πυρκαγιών, ο πρώτος απολογισμός της πυροπροστασίας των δυνάμεων Δήμου Κρωπίας (εθελοντική ομάδα και δημοτική υπηρεσία) αναφέρει  15 περιστατικά (Από 1η Μαΐου  2022 έως Δευτέρα 18.07.2022) με πρώτη προσβολή εντός των ορίων του Δήμου Κρωπίας 1 περιστατικό στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιανίας (οδός Αμπελώνος-πεδιάδα Μεσογείων) ενώ δυνάμεις μας συμμετείχαν επίσης με δύο πυροσβεστικά οχήματα στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της 4ης  Ιουνίου 2022 στον Νότιο Υμηττό  σε δύο σημεία μετώπου στα διοικητικά όρια του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (σ.σ η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα προς Βούλα-Βάρη και η  καμένη έκταση ανήλθε στα 4.300 στρ. εκ των οποίων 3.000 στρέμματα δασική βλάστηση του Υμηττού σύμφωνα με στοιχεία της Γ.Γ.Π.Π)

 Οι σημαντικότερες πυρκαγιές ήταν :

 • Την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 στην οδό Αρχιμήδους- Θέσεις «Μπότα» και Προφάρτας με καμένη έκταση 30-50 στρέμματα, χαμηλή αγροτική βλάστηση, στην ζώνη ΒΙΠΕ Κορωπίου με συνδρομή εναέριων μέσων (2 Ε/Π, 2 canadair ), 18 oχημάτων Π.Υ Κρωπίας και Δήμου Κρωπίας με σύνολο 65 πυροσβεστών και 1 πεζοπόρο τμήμα 8 πυροσβεστών.
 • Στην οδό Λαμπτρών (23.06.2022) με καμένη έκταση της τάξεως των 10 στρεμμάτων χαμηλή μικτή δασική-χορτολιβαδική βλάστηση
 • Τα άλλα περιστατικά περιορίστηκαν άμεσα και οι καμένες εκτάσεις ήταν της τάξεως των 300 τ.μ έως 3 στρέμματα και όλες σε αγροτικές περιοχές (ύπαιθρος-αγροτεμάχια) με χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση και ελαιόδεντρα.

 

Οι πρώτες προσβολές φωτιάς  έγιναν με τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου (στόλος 6 πυροσβεστικών οχημάτων) στελεχωμένα με  πληρώματα εκπαιδευμένων πιστοποιημένων από το Π.Σ , εθελοντών και υπαλλήλων, με υποστήριξη από τα τρία στελεχωμένα δασικά παρατηρητήρια- επιτήρησης-πυροφύλαξης  υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο, τον  πλήρη συντονισμό και την παράλληλη συμμετοχή οχημάτων της Π.Υ Κρωπίας που άμεσα αναλάμβαναν την πλήρη και τελική κατάσβεση των πυρκαγιών.

 

 

Για τέταρτη φορά στο σφυρί και με «έκπτωση» το αγροτεμάχιο Ρέμου - Πηλαδάκη στο Κορωπί

Την ερχόμενη Τετάρτη 20 Ιουλίου θα χτυπήσει ξανά το ηλεκτρονικό σφυρί – Αυτή τη φορά υπάρχει και έκπτωση 20%, όχι βέβαια γιατί βρισκόμαστε στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων, αλλά γιατί έχουν προηγηθεί τρεις άγονοι πλειστηριασμοί.

 

Για τέταρτη φορά που μένει να φανεί αν θα είναι και η… φαρμακερή βγαίνει στο σφυρί η έκταση του Αντώνη Ρέμου και του Κώστα Πηλαδάκη στο Κορωπί.

Ο πρώτος πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς και τιμή εκκίνησης 792.000 ευρώ, είχε προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2022, ο δεύτερος έγινε στις 9 Μαρτίου και ο τρίτος στις 15 Ιουνίου, αλλά όλοι κατέληξαν άγονοι.

Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη 20 Ιουλίου θα χτυπήσει ξανά το ηλεκτρονικό σφυρί. Αυτή τη φορά μάλιστα υπάρχει και έκπτωση 20%, όχι βέβαια γιατί βρισκόμαστε στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων, αλλά γιατί ακριβώς έχουν προηγηθεί τρεις άγονοι πλειστηριασμοί. Έτσι «η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται ίση προς το 80% της αρχικώς ορισθείσας τοιαύτης, ήτοι στο ποσό ευρώ 633.600 ευρώ», όπως αναφέρεται στη νέα δήλωση επίσπευσης.

Η έκταση στο Κορωπί

Πρόκειται για το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας αδόμητου αγροτεμαχίου 22,4 στρεμμάτων της εταιρείας “R.& P. Real Estate Investments”.

Το οικόπεδο που βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, στη θέση «ΤΖΙΜΑ ΠΡΟΦΑΡΤΑ ΜΑΝΤΡΑ ΤΣΕΒΑΛ» επί της οδού Ηφαίστου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εντός βιομηχανικής ζώνης και δεν είναι υπόχρεο εισφοράς σε γη και χρήμα.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η συγκεκριμένη ιδιοκτησία δεν προέρχεται από κατάτμηση, δεν ρυμοτομείται, δεν απαλλοτριώνεται, δεν υφίσταται δουλεία και δεν ανήκει σε παραδοσιακή περιοχή.

Κατά το παρελθόν μάλιστα είχε εκδοθεί άδεια οικοδόμησης για ανέγερση τριώροφου κτιρίου η οποία όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης, το οικόπεδο είναι επικλινές σε διάφορα σημεία του και εντός αυτού υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα (αγριελιές, θάμνοι, ελιές κ.α.).

Αποκτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2008 και βαρύνεται με προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, από τις 7 Ιουλίου 2009. Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 14 Ιουνίου 2021 για 200.000 ευρώ που είναι μέρος της συνολικής απαίτησης.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η αγοραία αξία του όλου αγροτεμαχίου υπολογίστηκε στα 2.933.000 ευρώ και για το 30% στις 792.000 ευρώ, που ήταν και η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς.

Η «R.& P. Real Estate Investments»

Η εταιρεία “R.& P. Real Estate Investments” (Ρ.&Π. Επενδύσεις Ακινήτων Α.Ε.), η επωνυμία της οποίας προέρχεται από τα αρχικά των ονομάτων των μετόχων της, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, εδρεύει στη Γλυφάδα και διοικείται από τριμελές Δ.Σ., με Πρόεδρο τον Αντώνη Πασχαλίδη (όπως είναι το πραγματικό επώνυμο του Αντώνη Ρέμου) και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Πηλαδάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής και ο επιχειρηματίας συνδέονται με στενή φιλία ενώ είναι και κουμπάροι.

Σύμφωνα με το καταστατικό της στους σκοπούς της περιλαμβάνονται η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, η διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως, η οικιστική ανάπτυξη γης, καθώς και η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2020, η εταιρεία είχε μηδενικό κύκλο εργασιών, καταγράφοντας ζημιές ύψους 859.278 ευρώ, ενώ εμφάνιζε πάγια αξίας 15,74 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, είχε υποχρεώσεις ύψους 14,23 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Οκτωβρίου 2021, έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 270.000 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 899.020 ευρώ διαιρούμενο σε 89.902 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 10 ευρώ εκάστη.

Πηγή: newmoney.gr

BINTEO/ΦΩΤΟ Κορωπί: Εικόνες από τη μεγάλη εξάρθρωση της συμμορίας που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της βίας κατά υπαλλήλων καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί σημάτων, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρία άτομα που αναζητούνται να συλληφθούν.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, από τον Νοέμβριο του 2021, με σκοπό την παρασκευή τσιγάρων με επιγραφές διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα οποία διακινούσαν λαθραία στη χώρα μας και στο εξωτερικό αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων , προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την επίτευξη του σκοπού τους είχαν μισθώσει σε περιοχή της ανατολικής Αττικής χώρο, τον οποίο είχαν διαμορφώσει σε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής λαθραίων καπνικών προϊόντων. Στον χώρο αυτό, ο οποίος αποτελούνταν από πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής τσιγάρων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εισέρχονταν φορτηγά με αλλοδαπές πινακίδες, παραλάμβαναν τα λαθραία καπνικά προϊόντα και τα διακινούσαν στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, για την αποφυγή εντοπισμού τους, είχαν εγκαταστήσει περιμετρικά του χώρου κλειστό κύκλωμα καμερών παρακολούθησης, που ελεγχόταν από οθόνες εγκατεστημένες σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο (control room) εξωτερικά της κεντρικής εισόδου του εργοστασίου.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση χθες, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, κατά την οποία εντοπίστηκαν δύο μέλη της οργάνωσης, που έλεγχαν τις κάμερες και εννέα αλλοδαποί, χειριστές των μηχανημάτων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι διέμεναν και σιτίζονταν εντός του παράνομου εργοστασίου, ενώ απαγορευόταν ο προαυλισμός τους και η κατοχή κινητών τηλεφώνων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13.390 κιλά επεξεργασμένου- λεπτο κομμένου καπνού,

 

1.089.000 λαθραία τεμάχια τσιγάρων,
πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων σε πακέτα,
πλήθος πρώτων υλών για την παρασκευή τσιγάρων (κόλλες, χαρτί περιτυλίγματος, ζελατίνες συσκευασίας, κ.λπ.)
6 επικαθήμενα και τράκτορας,
3 φορτηγά και αυτοκίνητο,
2 ηλεκτρογεννήτριες και κλάρκ,
2.360 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.
Οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο, μόνο από τις κατασχεθείσες ποσότητες των λαθραίων καπνικών προϊόντων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 3.473.337 ευρώ.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

Πηγή: cnn.gr

Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει για την Τροποποίηση Δρομολογίου 330 το Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουλίου λόγω της Εμποροπανηγύρεως Αγ. Μαρίνας - Διαβάστε αναλυτικά την διαδρομή και ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται.

Λόγω της εμποροπανηγύρεως Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, το δρομολόγιο του 330 θα τροποποιηθεί ως εξής:

ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ: Το λεωφορείο θα συνεχίζει επί της Λεωφ. Βάρης -Κορωπίου (δεν θα στρίβει αριστερά στην Λεωφ. Αγ. Μαρίνας) - στροφή αριστερά στην οδό Ηρακλειδών (φανάρι JUMBO) – συνέχεια οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου - στροφή αριστερά στην Λεωφ. Αγ. Μαρίνας – συνέχεια κανονικά.

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις στις παρακάτω οδούς: -Λεωφ. Αγ. Μαρίνας (ρεύμα από Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου προς οδό Αγ. Δημητρίου, άνοδος τμήμα διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως) -οδός Αγ. Δημητρίου -οδός Ταξιαρχών -Λεωφ. Σουνίου

O Δήμος Κρωπίας στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ Κορωπίου-Παιανίας την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και στην ενημερωτική συνάντηση στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας συνεπής στην πάγια πολιτική της γραμμή για εξάντληση όλων των τρόπων διεκδίκησης δίκαιων αιτημάτων, ενημέρωσης και διαλόγου για μεγάλα έργα που υλοποιούνται και ενεργούς υποβοήθησης της εκάστοτε Κυβέρνησης να υλοποιεί το πρόγραμμά της υποδέχθηκε, τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση στο Κ.Ε.Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας.
 
Ο κ. Κιούσης, ενημέρωσε για τις μεγάλες καθυστερήσεις που είχε το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο-απαίτηση δεκαετιών, από σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, απαιτήθηκαν ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις για να λυθούν προβλήματα διαδικασιών εκτέλεσης του έργου λόγω έλλειψης εναρμόνισης με τη νεότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και επειδή οι μελέτες είχαν συνταχθεί πολλά έτη πρινΗ νέα μικρή καθυστέρηση στο έργο τώρα, το Καλοκαίρι του 2022, οφείλεται : σε δύο ζημιές που προκλήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ως αποτέλεσμα και δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την πόντιση τμημάτων του υποθαλάσσιου αγωγού καθώς και στην βούληση όλων των μερών για την υλοποίηση του έργου επαναχρησιμοποίησης του νερού για λόγους κυκλικής οικονομίας δλδ το επεξεργασμένο πεντακάθαρο νερό να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Τον Δήμαρχο Κρωπίας συνόδευαν οι αντιδήμαρχοι, Θεόδωρος Γ. Γρίβας και Ανδρέας Ντούνης.
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Κρωπίας συμμετείχε ως μέλος της αντιπροσωπείας των 13 Δημάρχων Ανατολικής Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής με επικεφαλής των Περιφερειάρχη Γεώργιο Πατούληστη συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης (βουλευτής Αν.Αττικής), ο Αν.Υπουργός Εσωτερικών, Στυλιανός Πέτσας, η Υφ.Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφ. Υποδομών Γ. Καραγιάννης και οι κυβερνητικοί βουλευτές της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Γεωργία Μαρτίνου, Βασίλης Οικονόμου, Γεώργιος Βλάχοςστην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αν.Αττικής στην Παλλήνη.
 
Ο Δήμαρχος της Βάρης- Βούλας -Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςαποφασίστηκε να εκφωνήσει συνοπτικό κείμενο συμφωνίας των 13 Δημάρχων θέτοντας σημαντικά θεσμικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα και αναδεικνύοντας τρόπο(σ.σ συντονιστικό όργανο κεντρικής διοίκησης και των ΟΤΑ μέσω ενός masterplan) για μια μόνιμη-σταθερή συνεργασία των επιπέδων Κεντρικής Διοίκησης/Υπουργείων και ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού για μια ολιστική αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προοπτικών και των έργων υποδομής (και όχι μονοσήμαντα κάθε Υπουργείο ξεχωριστάπου απαιτούνται στην Ανατολική Αττική και ως οδηγό για τις άλλες περιφέρειες της χώρας.
 
Στη διάρκεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης έθεσε καθαρά το μεγάλο ζήτημα των πόρων που πρέπει να αξιοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για τους Ο.Τ.Α με τον Πρωθυπουργό να απαντάει ότι υπάρχει προγραμματισμός και βούληση να κινηθεί η Κυβέρνηση ακόμα πιο στοχευμένα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Επισυνάπτεται το βασικό συνοπτικό σημείωμα των 13 Δημάρχων της Ανατολικής Αττικής που δόθηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Προτείνουμε τη δημιουργία ενός ευέλικτου συντονιστικού οργάνου με αποφασιστικό ρόλο στο οποίο θα μετέχουν οι 3 μεγάλοι εταίροι (Κράτος – Υπουργεία , Περιφέρεια, Δήμοι).
 
Θα θέτουν τις κατευθύνσεις και θα ορίζουν τις προτεραιότητες, όπως:
Προστασία και ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα (αγροτοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, βιολογικών καλλιεργειών)
- Προώθηση εξαγωγών
- Ανάπτυξη περιοχών κατοικίας
- Δημιουργία σύγχρονων τουριστικών εγκαταστάσεων
- Προσέλκυση επιχειρήσεων προστιθέμενης αξίας
 
Θα προσπαθήσω να αναδείξω σύντομα και επιγραμματικά κάποιες ιδέες, σκέψεις, ανησυχίες των 13 Δημάρχων και Δήμων της Βορειοανατολικής Αττικής.
 
1.Οικονομικά
Δυσκολία πλέον στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δήμων (Κόστος ρεύματος, καύσιμων, τέλος ταφής για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω)π.χ. 1,1 εκ →Led 620χιλ/12μηνο} 1,1χωρίς Led → 1,40 με LedΝοεμ.21-Απρ. 22 →Led 700 χιλ/6μηνο } Αναθεώρηση προς τα πάνω όλων των έργων 15-25%
Αρμοδιότητες με υψηλό κόστος χωρίς πόρους (Ναυαγοσώστες δίνεται 8 εκ → 24 εκ)
Οι Δήμοι σήμερα σε επίπεδο Προϋπολογισμών χρησιμοποιούν τις προβλέψεις του τελευταίου τετραμήνου του έτους → χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση
2.Γραφειοκρατία / Καθυστερήσεις
Πολυσχιδείς και υπερ-γραφειοκρατικές διαδικασίες
«Αντώνης Τρίτσης»
- 2 φορές προσυμβατικός και συμβατικός έλεγχος
- 28 μήνες έγκριση απλών κυκλοφοριακών μελετών από Αποκεντρωμένη
3. Διαχείριση Απορριμμάτων
Άκρως τοπική υπόθεση που καθυστερεί και κοστίζει πλέον πολύ
- Τέλος Ταφής εκσφενδονίζει το κόστος το οποίο θα ματοκυλισθεί αναγκαστικά στον πολίτη και είναι άδικο γιατί επιβάλλεται στο σύνολο των ποσοτήτων που οδηγούνται στην ταφή και όχι σε αυτό που ο Εθνικός ή ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει ανά έτος για εκτροπή (50% -60%)
- ΧΥΤΥ Γραμματικού απαιτείται επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβάλλοντος Επιπτώσεων που είναι του 2003 και δεν αντιμετωπίζει τα θέματα και τις προκλήσεις που θέτει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.
4. Υποδομές
Αντιπλημμυρικά έργα : έλλειψη και καθυστέρηση ωρίμανσης
Κεντρικά και Περιφερειακά οδικά δίκτυα (σχεδιασμός – υλοποίηση)
Επεκτάσεις δικτύου φυσικού αερίου ΕΔΑΑ
Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών
Συγκοινωνιακή κάλυψη σε όλες τις περιοχές ιδιαίτερα της Βόρειας Αττικής με αξιοποίηση ΚΤΕΛ
Λιμάνια – Ακτογραμμές – Παραλίες
- Εκσυγχρονισμός Λιμανιών (Λαύριο – Ραφήνα)
Να προχωρήσει άμεσα η παραχώρηση της εξομοιούμενης ζώνης με χερσαία όπως επίσης και οι παραλίες από την Κτηματική
- Όπως είχατε δεσμευτεί, να εκπροσωπηθούν στα Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και Λαυρίου ο Α’ και ο Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης
Να δοθεί το αντισταθμιστικό τέλος του 6% των ακαθαρίστων εσόδων των Λιμένων στους Δήμους Λαυρεωτικής και Ραφήνας - Πικερμίου, όπως σήμερα γίνεται αντίστοιχα με τους Λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης στους αντίστοιχους Δήμους
- Νομιμοποίηση των αλιευτικών καταφυγίων και λοιπών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (δρόμοι κτλ) εντός αιγιαλού από την Κτηματική. Ειδικά στη ΒόρειαΑττική.
Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων στην ακτογραμμή η οποία καταρρέει από την θαλάσσια διάβρωση και καθίσταται επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια (τοιχία αντιστήριξης κτλ). Αναγκαζόμαστε να παρανομούμε παρεμβαίνοντας με κίνδυνο να κηρυχτούμε ακόμα και έκπτωτοι.
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη τους με σχέδιο
Υποδομές Υγείας
Πάγιο αίτημα η δημιουργία του Νοσοκομείου Ανατολικής ΑττικήςΈως τότε στελέχωση των Κέντρων Υγείας που δυστυχώς δεν επαρκούν και επέκταση των ωρών λειτουργίας τους έως τις βραδινές ώρες.
Να θυμίσουμε ότι η Βορειοανατολική Αττική, για ανεξήγητους λόγους ενώ έχει τόση ανάγκη, το 2018 εξαιρέθηκε από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)που με τα 100-120 εκατ. που θα λάμβανε μπορεί μέρος όσων συζητούμε σήμερα να είχε ήδη υλοποιηθεί.
Όλα τα ανωτέρω είναι βασική προϋπόθεση για προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην περιοχή
Ζητήματα Πολεοδομικού – Χωροταξικού και Ρυμοτομικού Χαρακτήρα
- Επιτάχυνση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για χρήσεις γης
- Παραχώρηση δημόσιας γης στους Δήμους για ήπιες χρήσεις και λειτουργίες αναψυχής και περιπάτου
Χρηματοδότηση μελετών για επεκτάσεις σχεδίων, ειδικών χωρικών σχεδίων, μελετών εφαρμογής από το Πράσινο Ταμείο συνολικά (σήμερα τα χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και ίδιοι πόροι Δήμων)
Σκοπός Πράσινου Ταμείου. Μόνο το 7% πάει στους Δήμους ενώ το 85% είναι έσοδα που προέρχονται από υπαγωγές πολεοδομικών υπερβάσεων. Στη εισηγητική έκθεση δημιουργίας του Πράσινου Ταμείου αναφέρεται ως σκοπός η αποκατάσταση του πολεοδομικού ισοζυγίου με απαλλοτριώσεις που θα χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου.
Δασικοί χάρτες. Μεγάλες καθυστερήσεις και πάρα πολλά λάθη. Η νέα ανάρτηση στις περισσότερες περιοχές καθυστερεί υπερβολικά.
Αναδιοργάνωση του Κτηματολογικού γραφείου Κρωπίας και αντικατάσταση των επικεφαλής που επιβραδύνουν όλες τις διαδικασίες ακόμα και στρατηγικών ή άλλων δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών επενδύσεων.
5. Ανθρωποδυναμικά
Έλλειψη προσωπικού λόγω μεγάλης εποχικότητας στους Δήμους της Βορειοανατολικής Αττικής
Ζητούμε την δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού Πολιτικής Προστασίας από 4 μήνες να αυξηθεί σε 6 μήνες όσο και η αντιπυρική περίοδος και η επαναπρόσληψη του εκπαιδευμένου προσωπικού να επιτρέπεται στο 8μηνο και όχι στο 12μηνο.
 Επίσης οι 2μηνες προσλήψεις για ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού να μπορούν να γίνουν τουλάχιστον 4μηνες για να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της περιόδου αιχμής (καλοκαιρινή)
Τέλος και ίσως το σημαντικότερο όσων είπαμε έως σήμερα
6. Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια του Πολίτη
Σχετικά με την Ασφάλεια, χρειάζεται πύκνωση των Αστυνομικών σταθμών στην μεγάλη υπαίθρια έκταση που υπάρχει καθώς και στελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας σύμφωνα με τα σημερινά ισχύοντα οργανογράμματα καθόσον σήμερα, μετά τις αποσπάσεις, υπηρετεί περίπου το 35-45% της οργανικής τους δύναμης. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
 
Οι 9 από τους 13 Δήμους της Β.Α. Αττικής έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία 3 χρόνια κάποια ή κάποιες σημαντικές φυσικές καταστροφές. Οι πληγές τους είναι ακόμα ανοιχτές.Ακόμα, η περιοχή στο Μάτι έχει ζητήματα που η πρόσφατη κρίση τιμών επιτείνει π.χ. για την Ανακατασκευή ή και Επισκευή των καμένων σπιτιών η ανά τ.μ. επιχορήγηση τους έως 1000 € για κατασκευή και έως 650€ για επισκευή, δεν επαρκούν και χρίζουν αύξησης καθόσον κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει ή να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα αυτό.
 
Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ακόμη ζημιές στο οδικό δίκτυο, στο φυσικό και οικιστικό, περιβάλλον σε αστικές υποδομές και σε υλικοτεχνικές υποδομές που αδυνατούν να χρηματοδοτήσουνΑπαιτούνται σημαντικά κονδύλια έτσι ώστε οι πόλεις αλλά και το περιβάλλον γύρω τους να γίνει αυτό που πρέπει να είναι για τους πολίτες που κατοικούν, που επισκέπτονται ή για τις επενδύσεις που φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «Σφήττεια 2022» συνεχίζονται, αύριο, Τετάρτη 13 Ιουλίου, με την μουσικοθεατρική παράσταση «Τ´ αηδόνια της Ανατολής».

Τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, ο Λάμπρος Λιάβας και το μουσικό συγκρότημα Polis Ensemble παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση με θέμα το ρόλο και τη σημασία της μουσικής και του τραγουδιού, ως ταυτότητα και μνήμη για τον Προσφυγικό Ελληνισμό!
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια / κείμενο: Λάμπρος Λιάβας
 
Τραγούδι: Θεόδωρος Μέρμηγκας, Σεμίνα Μανέτα, Polis Ensemble
 
Είσοδος ελεύθερη

Πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Κρωπίας προς όλους τους επικαρπωτές ακινήτων στα όρια πολεοδομικών μελετών να προσέλθουν στο Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρεσία) για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας - Διαβάστε λεπτομέρειες.

– Πράξη εφαρμογής ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Γενικά: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 723Δ΄/14-09-1995 Φ.Ε.Κ.

Υπάρχουσα φάση: Με την υπ’ αρ. 142051/22-02-2021 απόφαση εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, κυρώθηκε η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα ΟΤ 63-64, 65, 66, 67-68, 69, 70, 71, 73, 74, 74Α, 75, 76, 77, 79, 80, 76Α, ΚΧ69, 86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96, 97, 98, 99-103, 100, 101 και ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 101 της περιοχής «Παραλία Άγιος Δημήτριος» Δήμου Κρωπίας. Αναμένεται η εγγραφή της πράξης στο κτηματολογικό γραφείο.

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Α’ & Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 111/ΑΑΠ/05-04-2012 Φ.Ε.Κ. και ολοκληρώθηκε η 3η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής (περίοδος ανάρτησης:10-02-2020 έως 24-02-2020)

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 3ης ανάρτησης από την Περιφέρεια Αττικής

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης με το υπ’ αρ. 152/ΑΑΠ/22-07-2016 Φ.Ε.Κ.

Έγινε η 2η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής από 18-10-2021 έως 08-11-2021.

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 2ης ανάρτησης από την Περιφέρεια.

 

Επόμενη ανάρτηση:

 

 Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ.

Υπάρχουσα φάση: Εγκρίθηκε από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α η πολεοδομική μελέτη και διαβιβάστηκε στο Σ.Τ.Ε. για τον τελικό έλεγχο και έκδοση Φ.Ε.Κ.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Α’ γειτονιά. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση, το οποίο συνεδρίασε και αναμένεται η κοινοποίηση της γνωμοδότησης του.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Β’ γειτονιά.

Υπάρχουσα φάση: Ολοκληρώθηκε η εξέταση και κρίση των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης (Οκτώβριος 2010).

Τι αναμένεται: Η έγκριση οριοθέτησης του ρέματος, διόρθωση των σχεδίων βάσει της υπ’ αρ. 274/10 απόφασης Δ.Σ. και της μελέτης του ρέματος.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 39/ΑΑΠ/17-03-2016 ΦΕΚ.

Έγινε η 1η ανάρτηση πράξης εφαρμογής (Ιούνιος 2017).

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 1ης πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια.

Επόμενη ανάρτηση:  

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΑΡΕΛΛΑ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Υπάρχουσα φάση: Εγκρίθηκε από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α η πολεοδομική μελέτη και διαβιβάστηκε στο Σ.Τ.Ε. για τον τελικό έλεγχο και έκδοση Φ.Ε.Κ.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κτηματολογικό Γραφείο: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Αττικής 61 & Σπετσών (Περιφερειακή Οδός Κορωπίου), TK: 19400, Κορωπί
Τηλέφωνο: 210-6020309
Fax: 210-6620482
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 04/11/2019
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: ΦΕΚ Β’ 4025/04.11.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Περαίωσης: 1439/1949630/29.10.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Έναρξης: 1439/1949630/29.10.2019
Για να δείτε την δασική πληροφορία της περιοχής πατήστε εδώ

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 3 θέματα ημερήσιας διάταξης - Δείτε την Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 19η/2022 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με αριθμό 380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47) , την 12η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρία με την επωνυμία

«EGOLOGICAL AL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» επί της αγροτικής οδού στη θέση ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ του Δήμου Κρωπίας.

2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΜ ΜΩΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» επί της αγροτικής οδού στη θέση «ΦΡΑΤΤΙ ΚΑΡΕΛΑ» του Δήμου Κρωπίας

3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία “LAMDA HELLIX A.E.” επί της οδού Ηφαίστου 76, θέση ΜΠΟΤΑ του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ντούνης Γεράσιμος

Κρωπία: Eθελοντική αιμοδοσία από το σύλλογο Δημοσθένης

Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 συνεχίζεται η εθελοντική αιμοδοσία από το σύλλογο Δημοσθένης απο 9:30 έως 13:00 στο ΚΑΠΗ Κέντρου Κορωπίου Νικ.Ντούνη 4

Δωρεάν Δημοτικά Καλοκαιρινά προγράμματα υδρογυμναστικής στην παραλία Λουμπάρδας Δήμου Κρωπίας

Συνεχίζονται τα δωρεάν Δημοτικά Καλοκαιρινά προγράμματα υδρογυμναστικής κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στην παραλία Λουμπάρδας Δήμου Κρωπίας στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση : ΝΠΔΔ Σφηττός Δημοτικά Γυμναστήρια. Υπεύθυνος του προγράμματος : Σπύρος Λάμπρου, γυμναστής Δήμου Κρωπίας Τηλ.: 22910-92510, Δημοτικό Γυμναστήριο Λ. Αγ.Μαρίνας- Κορωπίου 99
Φωτογραφία Ιούλιος 2022 : Χαιρετισμοί από την ομάδα υδρογυμναστικής παραλία Λουμπάρδας Δήμου Κρωπίας, Σπ.Λάμπρου

Διαδικτυακό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρες 11:00-15:00 από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας - Διαβάστε λεπτομέρειες συμμετοχής.

Η «Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας» σας προσκαλεί στο σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα: «Συμπλήρωση Μηχανογραφικού».
 
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, 11:00-15:00 και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και στους γονείς μαθητών που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για τις σχολές του μηχανογραφικού.
 
Συγκεκριμένα, θα γίνει ανάλυση στις σχολές και των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων.
 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
• Η φιλοσοφία ενός σωστού μηχανογραφικού
• Ελάχιστη βάση εισαγωγής
• Παρουσίαση σχολών ανά επιστημονικό πεδίο
• Στρατιωτικές σχολές - Σώματα ασφαλείας
• Μηχανογραφικό Κύπρου
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΖΟΟΜ
Προκειμένου να το παρακολουθήσουν γονείς και μαθητές μέσω της πλατφόρμας θα πρέπει:
1. Να έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή του Zoom στη συσκευή
που θα χρησιμοποιήσουν.
2. Να συνδεθούν λίγα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα του σεμιναρίου κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο, ώστε να μεταφερθούν αυτόματα στην αίθουσα αναμονής:
Σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με το Zoom:
• Για την καλύτερη παρουσίαση προτείνουμε χρήση laptop ή σταθερού υπολογιστή.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο laptop ή προσωπικός υπολογιστής, οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν και από κινητό τηλέφωνο ή tablet, με μία σχετική δυσκολία παρακολούθησης των διαφανειών της παρουσίασης του εισηγητή.

"Το Παρίσι του Λεβάντε" με την Ζωή Τηγανούρια σήμερα, Τετάρτη 06/07 και ώρα 21:00 στο Θέατρο Δεξαμενής Κορωπίου.

 Η Ζωή Τηγανούρια δεξιοτέχνης ακορντεονίστρια παρουσιάζει μια υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής στα

πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σφήττεια 2022» του δήμου Κρωπίας.

Προκλητικός στην απολογία του ο ψευτογιατρός από το Κορωπί: «Δε θα πω ότι είμαι άγιος και δεν έκανα λάθη αλλά, σίγουρα, δεν είμαι δολοφόνος»

Τη θέση αυτή εξέφρασε με την έναρξη της απολογίας του ο αποκαλούμενος «ψευτογιατρός», γνωστός ως «Dr Kontos, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και επικαλέστηκε το …θεϊκό χάρισμα να θεραπεύει . «Δε νιώθω ότι απολογούμαι αλλά ότι εξομολογούμαι» είπε επιμένοντας πως απολογούμενος κάνει κατάθεση καρδιάς γνωρίζοντας ότι δεν έκανε κακό.

«Εμένα ο Θεός μου είχε δώσει ένα χάρισμα να γνωρίζω καλά τα βότανα. Ποτέ δεν έπαιρνα χρήματα ωστόσο» ανέφερε ο κατηγορούμενος προκαλώντας την αντίδραση θυμάτων και συγγενών τους που βρέθηκαν στο ακροατήριο για να παρακολουθήσουν την απολογία του 50χρονου.

«Είχα την τύχη και την ευλογία να γεννηθώ μέσα σε χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και η μητέρα μου διακονούσε το ναό όπως μπορούσε. Έμαθα να είμαι από μικρό παιδί άνθρωπος της προσφοράς και να προσπαθώ να κάνω το καλό στους τριγύρω μου» είπε επιχειρώντας να σκιαγραφήσει το προφίλ ενός ανθρώπου που ενδιαφερόταν για τους συνανθρώπους του και δεν έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ασχολείται με τη βοτανοθεραπεία σημειώνοντας πως «σε όλα τα μοναστήρια, η ιατρική που ασκούνε είναι τα βότανα».

Στα μοναστήρια , είπε ο κατηγορούμενος, άρχισε να μαθαίνει τα βότανα από τον προπάππου του που είχε σπουδάσει ιατρική εξωτερικό. «Θυμάμαι σαν παιδί να έχω εικόνες του παππούλη, με τους φίλους του που ερχόταν κόσμος να τους θεραπεύσει με βότανα. Εκείνος με πήρε από το χεράκι και μου έμαθε θα βότανα. Παράλληλα από δέκα χρονών άρχισα να πηγαίνω στο Άγιο Όρος. Εκεί όπως γνωρίζετε χρησιμοποιούν τα βότανα. Εκεί αντάλλασσα γνώσεις με μοναχούς. Κάποια στιγμή αυτά που ήξερα εγώ λόγω της εμπειρίας του παππούλη αλλά και επειδή είχα θητεύσει κοντά σε δύο κορυφαίους βοτανολόγους από το Πήλιο…» περιέγραψε

Ο κατηγορούμενος απέδωσε σε … λάθος το γεγονός ότι συστηνόταν ως διάσημος ογκολόγος. Ήταν η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του Αγίου Όρους που τον κατέδειξε καθώς άρχισαν να τον αναζητούν. «Κάποιος έψαξε για μένα, βρήκε ένα συνονόματο γιατρό στην Αμερική και διέδιδε ότι αυτός είμαι εγώ. Από εγωισμό και περηφάνεια το άφησα να υποβόσκει και δεν το διέψευσα, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» ανέφερε ισχυριζόμενος μάλιστα ότι κατάφερε να διατηρήσει το προφίλ του επιτυχημένου γιατρού «επειδή οι γνώσεις μου βοήθησαν».

«Δημιουργήθηκε μία φήμη για το όνομα μου. Αυτή η φήμη ξεπέρασε τα σύνορα του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν πήρα χρήματα από μοναχούς ή μοναχές. Ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανένα ότι μπορεί να γίνει καλά με βότανα από ανίατες νόσους. Πίστευα και πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να γίνει καλά με τη δύναμη του Θεού. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα βότανο για κάθε νόσο που μπορεί να την θεραπεύσει, αυτό το έχει πει ο Θεός που βρίσκεται πάνω σας».

Ο «ψευτογιατρός» ισχυρίστηκε ότι πράγματι πήγε στην Αμερική και ασχολήθηκε με την αεροπορία στον αμυντικό χώρο, συμμετέχοντας, μάλιστα, σε μεγάλους διαγωνισμούς όπως για το c4i για ολυμπιακούς αγώνες. Σε αυτά τα ταξίδια όπως ισχυρίστηκε παρακολουθούσε συνέδρια για βότανα.

«Προσπαθούσα να είμαι πάντα δίπλα στο Θεό»

«Η βοτανοθεραπεία ανήκει στις παραϊατρικές πρακτικές. Έχοντας αποκτήσει μία μεγάλη οικονομική ευμάρεια, βοηθούσα τον κόσμο, όποτε μπορούσα να δώσω κάτι δωρεάν το έκανα. Ποτέ η βοτανοθεραπεία δεν ήταν για μένα επάγγελμα. Προσπαθούσα να είμαι πάντα δίπλα στο Θεό. Ποτέ δεν έχω πει σε κανένα που έπασχε από ανίατη ασθένεια ότι τα βότανα θα τον θεραπεύσουν.Η σύγχρονη ιατρική υπάρχει 50-60 χρονια αλλά υπάρχει κόσμος που έχει απογοητευτεί από τη σύγχρονη ιατρική και δε θέλει να την ακολουθήσει. Όταν είχαν απογοητευτεί από συμβατική ιατρική, ερχόντουσαν σε εμένα και ζητάγανε εάν υπάρχει κάτι να τους βοηθήσει. Τα βότανα μπορούν να βοηθήσουν αλλά όχι να θεραπεύσουν μία ανίατη ασθένεια. Δεν το έχω κάνει ποτέ να πω ότι μπορούν να θεραπεύσουν» είπε ο 50χρονος αρνούμενος ότι έπειθε τους ασθενείς να εγκαταλείψουν τις θεραπείες τους και να ακολουθήσουν τις δικές του.
Μάλιστα, επιχείρησε να κάνει παραλληλισμό ανάμεσα στη σύγχρονη ιατρική και τα …θαύματα σύγχρονων Αγίων λέγοντας : «Πενήντα χρόνια προσπαθούν να θεραπεύσουν ανίατες ασθένειες και δεν έχουν καταφέρει κάτι. Όμως έχουν εμφανιστεί σύγχρονοι Άγιοι και έχουν κάνει θαύματα και έχουν θεραπεύσει κόσμο, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Πίστευα και τους έλεγα ότι η λύση είναι ο Θεός. Θεός μαζί με βότανα μπορεί να θεραπεύσει…»

«Η αμαρτία μου και το λάθος είναι ότι άφησα ένα ψέμα να προχωρήσει. Ποτέ στη ζωή μου δεν θέλησα να κάνω κακό σε άνθρωπο. Πάντα κοίταζα να βοηθήσω τον συνάνθρωπο μου. Υπάρχουν άτομα που έχω βοηθήσει δωρεάν που πήγαινα στο νοσοκομείο και τους πλήρωνα τις εξετάσεις» ισχυρίστηκε και απέδωσε το γεγονός ότι δεν τον στηρίζουν αυτοί που ευεργετήθηκαν λόγω της δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση.

«Βρίσκομαι εδώ για μία αμαρτία, ένα ψέμα, τον εγωισμό και την περηφάνεια μου. Αρνούμαι ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και έδρασα με δόλο. Δεν μπορώ να δίνω πράγματα δωρεάν σε κάποιους να τους πηγαίνω δωρεάν στο νοσοκομείο και άλλους να θέλω να τους σκοτώσω» τόνισε επιμένοντας ότι παρά τη σύλληψη του η φήμη του έχει φτάσει «στη Κίνα, στη Ρωσία, στην Αμερική και προσπαθούσε να βοηθήσει.

«Δεν μπορούσα να τους βοηθήσω όλους δωρεάν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα λίτρο ελιά,φασκόμηλο, ηλίανθο και μαϊντανό κοστίζει 4.500 το λίτρο. Εγώ έδινα σε όλους από 8 λίτρα και πάνω. Από ό, τι είδατε, δεν έπαιρνα από όλους χρήματα» εξήγησε απευθυνόμενος στο δικαστήριο και πρόσθεσε «Μπορώ να κοιτάω τον οποιοδήποτε που ήρθε να μου ζητήσει τη βοήθεια στα μάτια διότι ξέρω ότι δεν έκανα κακό. Πιστέψτε με όχι μόνο συμπάσχω μαζί τους αλλά τους δίνω και απόλυτο δίκιο. Αυτό όλο που έχουν ακούσει δεν είμαι εγώ. Όλη αυτή η δημοσιότητα απέτρεψε κόσμο να είναι εδώ, άνθρωποι που έχουν ευεργετηθεί από μένα. Ήρθα εδώ με την πιστή μου και πιστεύω ότι ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Αυτή είναι η αλήθεια μου και αυτός είμαι εγώ. Είναι μία κατάθεση από καρδιάς,βγαίνει από τη ψυχή μου και όχι από το μυαλό μου. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στον ανακριτή, είπα αλήθεια. Θα μπορούσα να απαρνηθώ πολλά πράγματα αλλά δεν τα απαρνήθηκα. Είναι 100% ειλικρινής. Ότι σας λέω μπορώ να το αποδείξω».

Ο κατηγορούμενος θέλησε να βγάλει από το «κάδρο» της υπόθεσης τους συγκατηγορούμενους του αναφέροντας χαρακτηριστικά :

 

«Έχω στεναχωρηθεί διότι κάποιοι πίστεψαν σε μένα και χωρίς να πρέπει βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Ποτέ μα ποτέ δεν είχα πρόθεση να κάνω κακό και δε έκανα κακό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σκευάσματα βοτανοθεραπείας τα ονομάζουν φάρμακα».

Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι οι ασθενείς που ζητούσαν την βοήθεια του είχαν χάσει τις ελπίδες τους με την συμβατική ιατρική.

«Η βοτανοθεραπεία υπάρχει 7.000 χρόνια. Με τη βοήθεια του Θεού και το θαύμα του Θεού θα γίνεται καλά τους έλεγα. Δεν έλεγα ποτέ ότι το βότανο θα σε κάνει καλά. Δεν είπα σε κανένα ποτέ να διακόψει τη θεραπεία που κάνει και θα σε κάνω εγώ καλά» ανέφερε .

Πρόεδρος : Ποιο είναι το επάγγελμα σας;

Κατηγορούμενος : πιλότος, επιχειρηματίας, αναγκαστικά έλεγα ότι είμαι ιατρός αλλά ποτέ δεν έδωσα ιατρική συμβατική θεραπεία. Έλεγα ότι το μόνο που μπορώ να σας δώσω είναι βοτανοθεραπεία.

Πρόεδρος: Γιατί προσεγγίζατε ασθενείς βαρέως πάσχοντες; Ήταν όλοι με καρκίνο.

Κατηγορούμενος : Εγώ δεν προσέγγισα κανένα.. Εγώ δεν είχα ούτε επαγγελματική κάρτα να δώσω.

Πρόεδρος : Μέχρι email δίνατε…

Κατηγορούμενος : Η κάρτα κατά το σύνηθες δηλώνει επαγγελματική ιδιότητα. Είναι σα διαφήμιση. Δεν το έκανα ποτέ. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη κοινότητα της εκκλησίας. Πάντα βοηθούσα κόσμο. Πως ερχόταν; Άκουγαν από εσάς ότι βοήθησα ενώ άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και έλεγαν «δεν πας στο Νίκο μήπως μπορέσει να βοηθήσει».

Έρχονταν σε μένα όταν η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια. Όταν είχαν κάνει τα πάντα, δεν είχαν αποτέλεσμα και υπήρχαν υποτροπές. Όταν δεν είχε η συμβατική ιατρική να τους προσφέρει κάτι άλλο. Έρχονταν μήπως βρουν μία ελπίδα.

Πρόεδρος : Μας εσείς δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι…

Κατηγορούμενος : Το έκριναν οι άλλοι.

Μάλιστα, ο 50χρονος δεν αρνήθηκε ότι έκανε διαγνώσεις επικαλούμενος την… επιστήμη της βοτανολογίας .

«Αυτή τη στιγμή η βοτανολογία όπως έχει αναγνωριστεί από παγκόσμιο οργανισμό υγείας, ευρωπαϊκή ένωση κλπ είναι μία επιστήμη. Διαβάζεις εξετάσεις και προσπαθείς να προσαρμόσεις βοτανοθεραπεία. Μέσα στα διαγνωστικά πλαίσια που επιβάλει βοτανοθεραπεία, πρέπει και ο βοτανοτανοθεραπευτείς να γίνει κοινωνός εξετάσεων. Εγώ πχ έπαιρνα μία μαγνητική και διάβαζα το αποτέλεσμα. Ποτέ δεν αμφισβήτησα το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή με τη συμβατική ιατρική και τον τρόπο που αντιμετωπίζει ρον καρκίνο 9-10 πεθαίνουν και ο εμάς θα πεθάνει πιο μετά. Έχω ζήσει θαύματα πολλά και το πιστεύω.Εγώ ποτέ δεν έλεγα «μη φοβού», έλεγα «μη φοβού, έχει ο Θεός». Ποτέ δεν έλεγα παρακαλώ, έλεγα «το Θεό να ευχαριστείς». Θεωροντας ότι ο θεός επιλέγει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει και ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν σε μένα για να γίνουν καλά αλλά για να βελτιωθούν. Όταν κάποιος πέθαινε στεναχωριόμουν σαν να είναι δικός μου άνθρωπος. Έστελνα στο Άγιο Όρος τα όρος χρήματα που μου έδιναν σε κάποιες περιπτώσεις για να τους κάνουν σαρανταλειτουργο. Αυτό δε δείχνει την ποιότητα ενός ανθρώπου αλλά πονάω. Γι αυτούς ξόδευα διόδια για τα ταξίδια, ποτέ δεν έχω πάρει χρήματα για διόδια, πονάω για συνάνθρωπο, αυτό είναι το ποιον μου το πιστεύον μου, το έκανα για τη ψυχή μου…

Πρόεδρος : Είναι μεγάλο κεφάλαιο η πίστη αρκεί να μην αποτελεί κεφάλαιο εκμετάλλευσης. Γιατί δεν αφήνατε στο Θεό τα πράγματα και παρεμβαίνατε;

Κατηγορούμενος : Κύρια πρόεδρε αυτοί ήρθαν και με βρήκαν. Δεν τους βρήκα εγώ…

Πηγή: news.gr

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:45 το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Για την 17η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό  380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47) ,  την  5η Ιουλίου 2022  και ώρα 20:45 όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 17η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 153/2013 Απόφασης ΔΣ Δήμου Κρωπίας που αφορά στην έγκριση διαχωρισμού της πολεοδομικής μελέτης ανά γειτονιά στην Πολεοδομική Μελέτη Κίτσι μετά Πράξεως Εφαρμογής
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «7764

MARINE ΙΚ.Ε.»   επί της Λεωφόρο Λαυρίου στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΕΛΑ» του Δήμου Κρωπίας.

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το βιομηχανικό κτήριο των ιδιοκτητών κ.κ. Λουκά Ιωάννη, Λουκά Μάριο και Λουκά Πολίτη Σταματίνα επί της οδού Ηφαίστου στη θέση «ΜΠΟΤΑ ΠΡΟΦΑΡΤΑ» του Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επί της οδού 26Ο χλμ. Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου & Απόλλωνος στη θέση «ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» του Δήμου Κρωπίας
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Ανδριανού 84, θέση Άγιοι Ασώματοι του Δήμου Κρωπίας.
 4. Ανανέωση συμφωνητικού συνεργασίας  για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών & υπόδησης στο πλαίσιο  της πρόσληψης δημιουργίας  αποβλήτων στο Δήμο Κρωπίας.
 5. Έγκριση Μελέτης της Δ/νσης οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ για το φανάρι του 2ου Γυμνασίου Δ. Κρωπίας.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (6η).
 7. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων» στην Τράπεζα της Ελλάδος.

          

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

Ντούνης  Γεράσιμος