ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου στην Κερατέα Σάββατο 17 και Κυριακή 18/12

Ο Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, την Περιφερειακή Ενότητα ΑΝ/Αττικής και το Δήμο Λαυρεωτικής προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου (παίδων, κορασίδων, παμπαίδων, παγκορασίδων) Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου στο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας «Ιωάννης Μέγγουλης»

𝝚𝝢𝝙𝝚𝝞𝝟𝝩𝝞𝝟𝝤 𝝮𝝦𝝤𝝠𝝤𝝘𝝞𝝤 𝝥𝝦𝝤𝝘𝝦𝝖𝝡𝝡𝝖:

𝝨𝝖𝝗𝝗𝝖𝝩𝝤 𝟭𝟳 𝝙𝝚𝝟𝝚𝝡𝝗𝝦𝝞𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟮

Α΄ ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

✎ 𝝥𝝖𝝞𝝙𝝮𝝢 - 𝝟𝝤𝝦𝝖𝝨𝝞𝝙𝝮𝝢 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪 & 𝝨𝝪𝝢𝝝𝝚𝝩𝝤𝝪 𝝩𝝤𝝣𝝤𝝪 & 𝝥𝝖𝝡𝝥𝝖𝝞𝝙𝝮𝝢 𝝨𝝪𝝢𝝝𝝚𝝩𝝤𝝪 𝝩𝝤𝝣𝝤𝝪

• 08:00 – 09:00 Προσέλευση Αθλητών Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & έλεγχος εξοπλισμού

• 09:00 – 09:30 Δοκιμαστικές βολές

• 09:30 – 11:00 Α΄ ΓΥΡΟΣ

• 11:00 – 11:20 Διάλειμμα

• 11:20 – 12:50 Β΄ ΓΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Β΄ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

✎ 𝝥𝝖𝝡𝝥𝝖𝝞𝝙𝝮𝝢- 𝝥𝝖𝝘𝝟𝝤𝝦𝝖𝝨𝝞𝝙𝝮𝝢 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪 𝝩𝝤𝝣𝝤𝝪 & 𝝥𝝖𝝘𝝟𝝤𝝦𝝖𝝨𝝞𝝙𝝮𝝢 𝝨𝝪𝝢𝝝𝝚𝝩𝝤𝝪 𝝩𝝤𝝣𝝤𝝪

• 14:30 – 15:30 Προσέλευση Αθλητών Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & έλεγχος εξοπλισμού

• 15:30 – 16:00 Δοκιμαστικές βολές

• 16:00 – 17:30 Α΄ ΓΥΡΟΣ

• 17:30 – 17:50 Διάλειμμα

• 17:50 – 19:20 Β΄ ΓΥΡΟΣ

▸ 𝝟𝝪𝝦𝝞𝝖𝝟𝝜 𝟭𝟴 𝝙𝝚𝝟𝝚𝝡𝝗𝝦𝝞𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟮

Α΄ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

✎ 𝝖΄ 𝝟𝝖𝝩𝝜𝝘𝝤𝝦𝝞𝝖 𝗔/𝝘 𝗕𝗔𝗥𝗘𝗕𝗢𝗪 𝝩𝝤𝝣𝝤𝝪

• 08:00 – 08:45 Προσέλευση Αθλητών Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & έλεγχος εξοπλισμού

• 08:45 – 09:15 Δοκιμαστικές βολές

• 09:15 – 10:30 Α΄ ΓΥΡΟΣ

• 10:30 – 10:50 Διάλειμμα

• 10:50 – 12:05 Β΄ ΓΥΡΟΣ

Β΄ ΒΑΡΔΙΑ

13:00 ΕΝΑΡΞΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΓΥΡΩΝ