ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρακολούθηση ιικού φορτίου Δήμου Λαυρεωτικής

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λαμβάνοντας υπόψιν τα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η παρακολούθηση των αστικών αποβλήτων αποτελεί εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης εμφάνισης και εξέλιξης της νόσου Covid-19, ανέθεσε σε πιστοποιημένο εργαστήριο την εβδομαδιαία λήψη δειγμάτων από το βιολογικό καθαρισμό της Κερατέας και τον βιολογικό καθαρισμό του Λαυρίου.
 
Από τα έως τώρα αποτελέσματα παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία δειγματοληψία, στις 29.01.2021, ανιχνεύτηκε ο ιός SARS-CoV-2, ενώ μέχρι τώρα ήταν μηδενική η ανίχνευση.
 
Η Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ. θα συνεχίσει την παρακολούθηση, ευελπιστώντας να μειωθεί το ιικό φορτίο ή έστω να σταθεροποιηθεί.
 
Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους κατοίκους της Λαυρεωτικής να τηρούν πιστά τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ : Παρακολούθηση ιικού φορτίου Δήμου Λαυρεωτικής

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λαμβάνοντας υπόψιν τα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η παρακολούθηση των αστικών αποβλήτων αποτελεί εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης εμφάνισης και εξέλιξης της νόσου Covid-19, ανέθεσε σε πιστοποιημένο εργαστήριο την εβδομαδιαία λήψη δειγμάτων από το βιολογικό καθαρισμό της Κερατέας και τον βιολογικό καθαρισμό του Λαυρίου.
 
Από τα εώς τώρα αποτελέσματα παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία δειγματοληψία, στις 29.01.2021, ανιχνεύτηκε ο ιός SARS-CoV-2, ενώ μέχρι τώρα ήταν μηδενική η ανίχνευση.
 
Η Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ. θα συνεχίσει την παρακολούθηση, ευελπιστώντας να μειωθεί το ιικό φορτίο ή έστω να σταθεροποιηθεί.
 
Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους κατοίκους της Λαυρεωτικής να τηρούν πιστά τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δύο πρώτων πιστοποιημένων παιδικών χαρών που βρίσκονται η μία στην οδό Ιθάκης και η άλλη στην οδό Δαβάκη στην Κερατέα, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία (Video)

 

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών (320.000€), του Πράσινου Ταμείου (105.5000€) και από ίδιους πόρους (100.000€).

Η κατασκευή των νέων παιδικών χαρών έγινε σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και με ασφαλή υλικά για τα παιδιά. Τοποθετήθηκαν νέα μαλακά δάπεδα υψηλής ποιότητας, καθιστικά και κατάλληλη περίφραξη, εγκαταστάθηκαν πρωτότυπα όργανα και παιχνιδοκατασκευές και ο φωτισμός των χώρων έγινε με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: “Οι Παιδικές Χαρές είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών μας. Με το συντονισμό και την εποπτεία της Αντιδημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής Δήμητρας Πάλλη και τη συνδρομή των υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών μας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε δύο παιδικές χαρές υψηλότατων προδιαγραφών μέσα σε ένα μόνο χρόνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού προμήθειας του εξοπλισμού και χωρίς καθυστερήσεις. Είναι οι πρώτες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο μας για νήπια, παιδιά έως 12 ετών και για ΑμεΑ. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της τρίτης παιδικής χαράς στην Κερατέα και αναμένεται η αναβάθμιση και ανακατασκευή των παιδικών χαρών στο Λαύριο, ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου μας να μπορούν να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά. Επιπλέον ετοιμάζουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών που θα ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισής τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παροχών κοινής χρήσης για τους πολίτες μας.”

Η λειτουργία των νέων Παιδικών Χαρών θα ξεκινήσει με τη λήξη των μέτρων της Πολιτείας για την πρόληψη της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής ενημερώνει για την Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης διαδικτυακά Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Μέσω της νέας αναβαθμισμένης υπηρεσίας εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας. Η ισχύς του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται ορίζεται σε:
✔έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
✔δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή.

Η διαδικασία εγγραφής – πιστοποίησης εργοδοτών πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του www.efka.gov.gr : ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ➡ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες➡ Πιστοποίηση Εργοδοτών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους πιστοποιημένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
?Είσοδος στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr
?Επιλογή στην αρχική σελίδα ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ➡Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες ➡Ασφαλιστική Ενημερότητα.
?Σύνδεση με τη χρήση κωδικών που χορηγήθηκαν κατά την πιστοποίηση.

Θερμικές κάμερες στα Νηπιαγωγεία, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και το Ειδικό Σχολείο του Δήμου Λαυρεωτικής

Στο πλαίσιο της οργανωμένης τακτικής και των μέτρων πρόληψης κατά του κορωνοϊού η Δημοτική Αρχή προμηθεύτηκε θερμικές κάμερες με αναγνώριση προσώπου και ελέγχου θερμοκρασίας και πυρετού.
 
Τα συστήματα των θερμικών καμερών εγκαταστάθηκαν στα τέσσερα Νηπιαγωγεία Κερατέας και τα τέσσερα Νηπιαγωγεία Λαυρίου, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και το Ειδικό Σχολείο του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες κάμερες έχουν υψηλές προδιαγραφές και ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία καθώς έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και σάρωσης προσώπων, υψηλή ακρίβεια στη μέτρηση της θερμοκρασίας και άμεση ειδοποίηση αν εντοπιστεί θερμοκρασία εκτός προκαθορισμένων ορίων.
 
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε σχετικά: “Αποτελεί βασικό μας μέλημα η ασφάλεια και η προστασία των μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων. Ξεκινήσαμε από τους πιο μικρούς μας μαθητές και σκοπεύουμε να εξοπλίσουμε όλα τα σχολεία του Δήμου με τα απαραίτητα μέσα. Οι θερμικές κάμερες είναι ένα χρήσιμο μέτρο με σημαντική ωφέλεια για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων και της πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε είναι σημαντικό να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική κοινότητα.”

Δήμος Λαυρεωτικής : Όλες οι πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Ξεκίνησε η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά της νόσου covid-19. Όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τον εμβολιασμό στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr.
 
Από τις 11 Ιανουαρίου 2021 ξεκίνησε η διαδικασία των ραντεβού η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:
 
➡Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό με προτεινόμενο ραντεβού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσουν με μήνυμα στο 13034 εντός τριών ημερών.
➡Οι μη εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση μπορούν να μπαίνουν στο emvolio.gov.gr για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
*για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης μπαίνετε στο https://ehealth.gov.gr/p-rv/p και χρειάζεστε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
➡Μέσω φαρμακείου ή ΚΕΠ.
 
Το εμβόλιο, εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, είναι προαιρετικό αλλά απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
 
Όλοι οι πολίτες εμβολιάζονται δωρεάν και η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει στα άτομα που ανήκουν στην πρώτη γραμμή της υγείας, τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους και τους τρόφιμους των οίκων ευγηρίας και άλλων δομών χρονίως πασχόντων και σε όσους υπηρετούν σε σημαντικές υπηρεσίες του κράτους. Η προτεραιότητα των ομάδων ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
 
Ακόμα και μετά τον εμβολιασμό συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας:
 
✔Φοράμε μάσκα
✔Κρατάμε αποστάσεις
 

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Παγώνει» «φωτογραφικό» διαγωνισμό LED σε δήμο (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Στο «πάγωμα» «φωτογραφικού» διαγωνισμού LED προχωρά το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 476/2020 Πράξη, που δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η aftodioikisi.gr, το Στ’ Κλιμάκιο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου,

«παγώνει» την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», 

στην  οποία είχε κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία Δαστερίδης «DASTERI SYSTEMS A.E»

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης:

η διακήρυξη του έργου  φωτισμού LED του Δήμου Λαυρεωτικής συμπεριλάμβανε υπερβολικά πολλούς περιοριστικούς όρους

σε ότι αφορά  τις προϋποθέσεις που θέτει για την συμμετοχή των υποψήφιων αναδόχων,

 

και ειδικά στους όρους χρηματοοικονομικής επάρκειας αλλά και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτούσε, και, μάλιστα, επί ποινή αποκλεισμού,

με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού!

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

 

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Φωτογραφικές» διατάξεις σε χρηματοοικονομική καταλληλότητα….

Σε ότι αφορά όρους χρηματοοικονομικής  καταλληλότητας, το κλιμάκιο του Ε.Σ. ξεκάθαρα περιγράφει πως:

–         Η απαίτηση βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας στο 100% του προϋπολογισμού είναι όρος δυσανάλογος και ασυνήθιστος σε παρόμοιους διαγωνισμούς.

–         Η απαίτηση για ειδικό κύκλο εργασιών διπλάσιου του προϋπολογισμού της διακήρυξης:

–         Η υποχρέωση των υποψηφίων να διαθέτουν ίδια κεφάλαια 1.000.000 ευρώ:

Κρίθηκαν υπερβολικοί και ότι υπερέβησαν το περιθώριο που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ως προς τη θέσπιση των κριτηρίων οικονομικής καταλληλότητας, καθώς και πως τα άνω κριτήρια δημιουργούν  συσωρευτικά ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πλαίσιο οικονομικών απαιτήσεων,

που δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον εις βάρος των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

 

Έτσι το σύνολο των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας κρίθηκαν δυσανάλογες σε σχέση με το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό  του έργου προμήθειας των φωτιστικών LED,

ενώ ο τελικός τους στόχος ήταν ο περιορισμός του ανταγωνισμού!

…και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων

Σε ότι αφορά τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων:

–         Τόσο η προσκόμιση στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας, τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και των λαμπτήρων οδοφωτισμού LED:

–         Όσο και η απόδειξη της τήρησης εκ μέρους της αναδόχου εγγυητικής ευθύνης καλής λειτουργίας που καλύπτει κατά την προηγούμενη τριετία το σύνολο του αριθμού φωτιστικών σωμάτων τύπου LED του ίδιου αντικειμένου:

κρίθηκαν επίσης υπερβολικές και σε κάθε περίπτωση και πάλι  δυσανάλογες του έργου ενώ αντίκειται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, καθώς περιόρισαν υπέρμετρα τον ελεύθερο  ανταγωνισμό!

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Παγώνει» η σύμβαση

Καταληκτικά το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει πως στη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης υπάρχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια, η οποία επιδρά στο σύνολο της διαδικασίας και κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής με την εταιρεία Δαστερίδης «DASTERI SYSTEMS A.E»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

      

      

        

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Συγχαρητήρια επιστολή του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά στη μαθήτρια Κρεμμύδα Άρτεμις – Χαρίκλεια

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Λαυρίου Κρεμμύδα Άρτεμις – Χαρίκλεια στον ΣΤ’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, στη μνήμη του Νικηφόρου Βρεττάκου.


Το πεζογράφημα της μαθήτριας “ΕΣΥ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΠΩΣ ΒΙΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821” έλαβε την πρώτη διάκριση συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία.


Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού, μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είχαν αποστείλει τα έργα τους υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο και βαθμολογήθηκαν από επιτροπή η οποία πληροφορήθηκε τα ονοματεπώνυμα αφού βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα.


Συγχαίρω θερμά τη δημιουργό του πεζογραφήματος, η οποία με τη συμμετοχή και τη διάκρισή της στο διαγωνισμό μας έκανε όλους περήφανους” δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς. “Εύχομαι να είναι πάντα δημιουργική και να προοδεύει. Θέλω επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, πρόθυμους συμπαραστάτες στην υλοποίηση των στόχων των παιδιών”.

Δήμος Λαυρεωτικής αποτελέσματα rapid test κορωνοϊού

Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Κερατέα και το Λαύριο, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test) με τη μέθοδο drive through (με μεταφορικό μέσο).
Συνολικά διενεργήθηκαν 643 rapid test από τα οποία ανευρέθηκε μόνο 1 θετικό κρούσμα κορωνοϊού στην περιοχή της Κερατέας. Όλα τα υπόλοιπα δείγματα, δηλαδή 642, βρέθηκαν αρνητικά.
 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε σχετικά: “Η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε τη δωρεάν διενέργεια rapid test για τους πολίτες σε δύο εύκολα προσβάσιμους χώρους, στο Δημοτικό Πάρκινγκ της Κερατέας και στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης έξω από το Δημαρχείο Λαυρίου. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τάξη, οργάνωση και άριστη συνεργασία μεταξύ των εργαζόμενων του Δήμου και του ΕΟΔΥ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας και τους εκατοντάδες πολίτες που προσήλθαν τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.”
 
 
 
 

Διακοπή Υδροδότησης στην περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΣΥΡΙ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ αύριο Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής) πληροφορεί τους κατοίκους στην περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ–ΣΥΡΙ–ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ότι στο πλαίσιο εργασιών στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του ΠΕΡΙΓΙΑΚΙΟΥ, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα 04.01.2021.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού ορίου από τις 8.00 π.μ. έως τις 16:00μ.μ.

Πρωτόδικη απόφαση για τη χερσόνησο του Προφήτη Ηλία

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την ουσιώδη παρέμβασή του στη δύσκολη δικαστική διαμάχη της Ομοσπονδίας Παραλιακών Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Λαυρεωτικής και των κατοίκων της περιοχής για τη χερσόνησο του Προφήτη Ηλία, συνέβαλλε στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.


Η Δημοτική Αρχή κατανοώντας την αγωνία και την προσπάθεια όλων συμπαραστάθηκε στον πολυετή αυτό αγώνα ώστε ο λόφος του Προφήτη Ηλία να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και ο Ενοριακός Ναός να συνεχίσει να δεσπόζει στη χερσόνησο της Αγίας Μαρίνας.


Στη μέχρι τώρα ευτυχή κατάληξη ήταν σημαντική η συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία και των ενοριτών του, της Ομοσπονδίας, των οικισμών Αγίας Μαρίνας, Βρωμοπουσίου, Πανοράματος, Περιγιαλίου, Συρίου, Τσονίμας και του Ναυταθλητικού ομίλου και του νομικού συμβούλου που έχει αναλάβει την υπόθεση.


Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «Καταφέραμε μέσω της παρέμβασης μας να παραμείνει ο λόφος του Προφήτη Ηλία ελεύθερος, ως ένας κοινόχρηστος χώρος θρησκευτικής λατρείας και πνεύμονας πρασίνου. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και των φορέων αποδεικνύουμε ότι πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία και η ευημερία του τόπου μας.» 

Διεξαγωγή rapid test στο Δήμο Λαυρεωτικής την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει τους πολίτες ότι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού. Η διεξαγωγή των rapid test θα γίνει με τη μέθοδο drive through (με μεταφορικό μέσο).

Στην Κερατέα η διενέργεια των rapid test θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 – 15:00 στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κερατέας (Φειδίου & Κυπρίων Αγωνιστών).

Στο Λαύριο η διενέργεια των rapid test θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 – 15:00 στο χώρο στάθμευσης έμπροσθεν του Δημαρχείου Λαυρίου (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου).

Στα δύο σημεία θα βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, όπου οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται με αυτοκίνητο ή άλλο όχημα (μηχανή, ποδήλατο κ.ά.), φορώντας μάσκα και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οδηγίες:

 • ΔΕΝ θα διενεργηθούν τεστ σε πεζούς.

 • Στέλνετε τον αριθμό 1 στο 13033 για τη μετακίνησή σας.

 • Να έχετε μαζί σας ταυτότητα.

 • Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

 • Θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή του αποτελέσματος.

 • Σε έλεγχο μπορούν να υποβληθούν και παιδιά άνω των 10 ετών.

 • Στο αυτοκίνητο οι επιβαίνοντες μπορούν να είναι έως 3 άτομα (συγγενικά).

 • Επιτρέπεται η προσέλευση πολιτών από όμορους Δήμους.

Δημήτρης Λουκάς: Ο Δήμος μας ξεκινά μια ηλεκτρονική καμπάνια στήριξης της Τοπικής μας Αγοράς!

Παίρνουμε όλοι θέση: στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, στηρίζουμε τα καταστήματά μας!

Κερδίζουμε την επόμενη ημέρα!

Δείτε ολόκληρο το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα: «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες».

Τη συνδιοργάνωση είχαν ο Δήμος Λαυρεωτικής, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΕΕΑΑ) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/ Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Δίκτυο MEdIES) και διεξήχθη την Τρίτη 22/12/2020 μέσω πλατφόρμας ZOOM και live streaming.
 
Σκοπός της Ημερίδας: η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων του Λαυρεωτικής για προγράμματα ανακύκλωσης και σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων που οδηγούν στη μείωση του πλαστικού και ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

                                                                                   

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα: «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες».

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΕΕΑΑ) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/ Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Δίκτυο MEdIES), σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα:
«Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες».
 
Η Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22η Δεκεμβρίου 2020 (14:00-16:30) στην Ψηφιακή πλατφόρμα ZOOM https://zoom.us/j/9568390076... και μέσω live streaming στη σελίδα fb Δήμου Λαυρεωτικής https://www.facebook.com/Δήμος-Λαυρεωτικής-1702703496655065
 
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων του Λαυρεωτικής για προγράμματα ανακύκλωσης και σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων που οδηγούν στη μείωση του πλαστικού και ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 
ℹ️ Υπογραμμίζουμε ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει ακριβώς στις 14:00, μπορείτε να συνδεθείτε από 13:30 και μετά.
 
▶ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• 13:30-14:00, Προσέλευση
 
• 14:00-14:20 Εναρκτήρια ομιλία Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά.
 
• 14:20-14:40 "Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές", Δημήτρης Παπασωτηρίου, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
 
• 14:40-14:52 ‘’Πρακτικές λιμένων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος’’, Γιάννα Κουλουβράκη, Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ).
 
• 14:52-15:04 ‘’Μακροπλαστικά στις θάλασσες μας μέσω λεκανών απορροής (ποταμών και ρεμάτων). Η ελληνική τεχνολογία “CLEAN TRASH” (New Naval /ΕΛΚΕΘΕ – Claim Program, EU Horizon 2020) για την ανάκτησή τους πριν καταλήξουν στις θάλασσές μας’’, Γιώργος Πανταζάκος, Ειδικός αντιμετώπισης ρυπάνσεων, New Naval Limited.
 
• 15:04-15:16 ‘’Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων’’, Γεώργιος Σκούτας, Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου.
 
• 15:16-15:28 ‘’Εκπαιδευτική δράση του ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων’’, Φιλιώ Πέππα, μέλος ΠΟ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου (ΚΠΕ).
 
• 15:28-15:40 ‘’Η ανάδειξη των ωφελειών της ανακύκλωσης στην επιχειρηματικότητα’’, Κώστας Λουκάς, τέως Πρόεδρος Εμπορικού-Επαγγελματικού-Βιοτεχνικού Συλλόγου Κερατέας. Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Κέφαλος».
 
• 15:40-16:00 ‘’Το πρόγραμμα: "Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες", Βασίλης Ψαλλιδάς και Ευτυχία Κορκίδη, Δίκτυο MEdlES του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης (MIO-ECSDE).
 
• 16:00-16:30, Παρεμβάσεις κατοίκων και φορέων.
 

Πρόσκληση Δήμου Λαυρεωτικής σε Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα: «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες».

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΕΕΑΑ) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/ Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Δίκτυο MEdIES), σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα:

«Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες».

Η Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22η Δεκεμβρίου 2020 (14:00-16:30) στην Ψηφιακή πλατφόρμα ZOOM https://zoom.us/j/9568390076?pwd=eU5xRE5mR1V5bzcwMkpsUDhJNUpoQT09 και μέσω live streaming στη σελίδα fb Δήμου Λαυρεωτικής https://www.facebook.com/Δήμος-Λαυρεωτικής-1702703496655065

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων του Λαυρεωτικής για προγράμματα ανακύκλωσης και σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων που οδηγούν στη μείωση του πλαστικού και ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ℹ️ Υπογραμμίζουμε ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει ακριβώς στις 14:00, μπορείτε να συνδεθείτε από 13:30 και μετά.

▶ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • 13:30-14:00, Προσέλευση
 • 14:00-14:20 Εναρκτήρια ομιλία Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά.
 • 14:20-14:40 "Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές", Δημήτρης Παπασωτηρίου, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
 • 14:40-14:52 ‘’Πρακτικές λιμένων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος’’, Γιάννα Κουλουβράκη, Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ).
 • 14:52-15:04 ‘’Μακροπλαστικά στις θάλασσες μας μέσω λεκανών απορροής (ποταμών και ρεμάτων). Η ελληνική τεχνολογία “CLEAN TRASH” (New Naval /ΕΛΚΕΘΕ – Claim Program, EU Horizon 2020) για την ανάκτησή τους πριν καταλήξουν στις θάλασσές μας’’, Γιώργος Πανταζάκος, Ειδικός αντιμετώπισης ρυπάνσεων, New Naval Limited.
 • 15:04-15:16 ‘’Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων’’, Γεώργιος Σκούτας, Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου.
 • 15:16-15:28 ‘’Εκπαιδευτική δράση του ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων’’, Φιλιώ Πέππα, μέλος ΠΟ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου (ΚΠΕ).
 • 15:28-15:40 ‘’Η ανάδειξη των ωφελειών της ανακύκλωσης στην επιχειρηματικότητα’’, Κώστας Λουκάς, τέως Πρόεδρος Εμπορικού-Επαγγελματικού-Βιοτεχνικού Συλλόγου Κερατέας. Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Κέφαλος».
 • 15:40-16:00 ‘’Το πρόγραμμα: "Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες", Βασίλης Ψαλλιδάς και Ευτυχία Κορκίδη, Δίκτυο MEdlES του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης (MIO-ECSDE).
 • 16:00-16:30, Παρεμβάσεις κατοίκων και φορέων.

pdfΕνημερωτικό σημείωμα του προγράμματος

pdfΠρόγραμμα

pdfΠρόσκληση σε e-Ημερίδας (webinar)

 

«Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 4315/2014 που αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στις περιοχές ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 4315/2014 που αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στις περιοχές ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο» και θα έχει ως εξής:

«Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 8, παρ. 4 του Ν. 1373/1983

Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Για τμήματα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.

β) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. ποσοστό 20%=50+100=150 τ.μ.

γ) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 2000 τ.μ. ποσοστό 30%=150+300=450 τ.μ.

δ) Για τμήματα ιδιοκτησίας από 2000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ. ποσοστό40%=450+3200=3650 τ.μ.

ε) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 10000 ποσοστό 50%=3650+...

Β. Μετά την ισχύ του Ν. 2508/1997, η υποχρέωση σε χρήμα των ιδιοκτησιών (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 2508/97), ορίζεται σε ποσοστά όπως παρακάτω και υπολογίζεται στην τελική ιδιοκτησία όπως διαμορφώνεται μετά την πράξη εφαρμογής:

Για τις περιοχές Α’ κατοικίας και Β’ κατοικίας, η εισφορά σε χρήμα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου, ως εξής:

α. τμήμα ιδιοκτησίας: μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.

β. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. ποσοστό 15%=50+75=125τ.μ.

γ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ. ποσοστό 20%=125+1800=1925 τ.μ.

δ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 10000 τ.μ. ποσοστό 25%=1925+...

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 4315/2014, η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της αρμόδιας αρχής, είναι δυνατόν αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη και εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η εναπομένουσα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισμούς της κατά κανόνα αρτιότητας, ή

β) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να συμπεριληφθεί σε όμορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία, άλσος ή μεγάλο χώρο πρασίνου, ή όμορο κοινωφελή χώρο.

Εν όψει της ένταξης της περιοχής στο εγκεκριμένο σχέδιο και της σύνταξης της πράξης εφαρμογής, καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην περιοχή Β’ κατοικίας ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ να δηλώσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ραντεβού έως 15/01/2021, εάν επιθυμούν να προσφέρουν τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας τους αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού 2299320213

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr


Δήλωση του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά για την επέτειο της Κερατέας.

"Στις αυλές των σπιτιών μας δε χωράει η καταστολή, παρά μόνο ο όμορφος αγώνας για την ίδια μας τη ζωή!

Κάπως έτσι την εποχή της πανδημίας, την εποχή που συρρικνώνονται κεκτημένα, την εποχή που το συλλογικό υποχωρεί, η αντίσταση της Κερατέας αποκτά ένα ξεχωριστό περιεχόμενο και στέλνει ένα ακόμη πιο σημαντικό μήνυμα.

Μήνυμα αλληλεγγύης προς όλους όσους υπηρετούν τη δημόσια υγεία.

Μήνυμα στήριξης σε όσους δοκιμάζεται η υγεία τους.

Μήνυμα ενότητας για να είμαστε οι νικητές την επόμενη ημέρα.

Μήνυμα υπεράσπισης της ίδιας της κοινωνίας.

Μήνυμα νίκης της ζωής, με τους πολίτες πάντα πρωταγωνιστές και στην πρώτη γραμμή!"

Από τα 106 μοριακά τεστ ανίχνευσης Covid-19 που διενεργήθηκαν στο Δήμος Λαυρεωτικής είναι όλα αρνητικά, εξαιρώντας τρία, του Αναπληρωτή Δημάρχου, Παναγιώτη Τσίκλου, του Αντιδημάρχου Θανάση Μακροδημήτρη και της Γ. Γραμματέως Κατερίνας Πάλλη.

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου Λαυρεωτικής και των δημοτών μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα, διενεργήθηκαν 106 μοριακά τεστ ανίχνευσης Covid-19 σε όλες τις στενές επαφές του Δημάρχου, αλλά και σε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοτικών Καταστημάτων της Κερατέας και του Λαυρίου.

Πιο αναλυτικά διενεργήθηκαν 47 τεστ στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 59 τεστ στα δύο Δημοτικά Καταστήματα. Τα αποτελέσματα των τεστ είναι όλα αρνητικά, εξαιρώντας τρία, του Αναπληρωτή Δημάρχου, Παναγιώτη Τσίκλου, του Αντιδημάρχου Θανάση Μακροδημήτρη και της Γ. Γραμματέως Κατερίνας Πάλλη.

Ως εκ τούτου και μετά από απολύμανση που πραγματοποιήθηκε στα δύο Δημοτικά Καταστήματα, από αύριο θα λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας ( ραντεβού, μάσκες, αποστάσεις, τηλεργασία).


Η Ομάδα του Attica Today εύχεται ταχεία ανάρρωση 

στον Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Παναγιώτη Τσίκλο, στον Αντιδημάρχο  κ. Αθανάσιο Μακροδημήτρη και στην Γενική Γραμματέα κα. Αικατερίνη Πάλλη.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς νοσηλεύεται στο "Σωτηρία" σε απλό θάλαμο covid.

Την Δευτέρα σας είχαμε ενημερώσει μετά από ανάρτηση του ίδιου του Δήμαρχου Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά ότι διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 σε μοριακό τεστ που υποβλήθηκε την Κυριακή. Παρέμενε σπίτι, ακολουθώντας κατά γράμμα όλες τις οδηγίες και τις συστάσεις των γιατρών.
 
 
Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την Δευτέρα 7/12 το βράδυ έγινε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο "Σωτηρία", όπου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο covid, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπάρχει συσσώρευση υγρού στον πνεύμονα του Δημάρχου.

 

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς παίρνει την κατάλληλη  φαρμακευτική αγωγή υπό την επίβλεψη των θεραπόντων ιατρών του.

 

Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, αφού η κατάστασή του είναι άκρως αντιμετωπίσιμη.

 

Η Ομάδα του Attica Today εύχεται στο Δήμαρχο ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στους δικούς τους.