ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΩTO - Όμορφοι και λειτουργικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού κι εξωραϊσμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης είναι διαρκής. 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού εξασφάλισε για τις εγκαταστάσεις όλων των παιδικών σταθμών καινούρια έπιπλα κι εξοπλισμό για να αναβαθμίσει την ποιότητα της καθημερινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Ο εξοπλισμός που τοποθετήθηκε στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ασφάλεια των παιδιών.