ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πραγματοποίηση βολών Πυροβολικού στο ΠΒ Μεγάρων στις 28/4/2022

Γνωστοποιήθηκε στο Δήμο μας η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δοκιμών προσομοιώσεων λειτουργίας πυραυλικών συστημάτων υπό κλίμακα, στο ΠΒ Μεγάρων, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 από τις 08:00 μέχρι τις 20:13.

Ως επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που περικλείεται μεταξύ των ορίων (Χάρτης 1:50.000 ΕΡΥΘΡΑΙ): α. Ρέμα ΤΟΥΤΟΥΛΗ (GH 019144) β. Περιοχή ΛΟΥΤΡΟΣ (GH 055110) γ. Ύψωμα ΡΑΧΗ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ (GH 070142) δ. Ύψωμα ΤΡΙΣΤΗΛΙΑ (GH 055160) ε. Ύψωμα ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (GH 045170) στ. Ρέμα ΚΡΥΦΤΗ (GH 029170).

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος και κυκλοφορία εντός της περιοχής ατόμων, ζώων, καθώς επίσης και πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων.

Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.