ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κατάρτιση ετήσιου μητρώου αρρένων τέκνων γεννηθέντων το 2021.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να λάβουν γνώση των αναρτηθέντων έξω από το Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Μάνδρας μητρώων, αρρένων τέκνων γεννηθέντων το 2021,  για ενδεχόμενες ενστάσεις ή προσθήκες σε αυτά.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

  • Δηλοποίηση Δημάρχου - Μητρώα Αρρένων