ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Παρουσιάστηκε ο απολογισμός ανακύκλωσης του 2022 του Δήμου Μαραθώνος και ο σχεδιασμός για το 2023 στην ημερίδα "Αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση".

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός ανακύκλωσης του 2022 του Δήμου Μαραθώνος και ο σχεδιασμός για το 2023 στην ημερίδα "Αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση".

Παρουσιάσαμε με αναλυτικά στοιχεία τον απολογισμό ανακύκλωσης του 2022 του Δήμου μας και το σχεδιασμό μας για το 2023 στην ημερίδα "Αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση".

 Είναι ενθαρρυντικό ότι κάθε χρόνο αυξάνουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς όλο και περισσότεροι δημότες αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας.

 Τα ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης, το πρόγραμμα των Κινητών Πράσινων Σημείων The Green City, η προμήθεια κάδων και οχημάτων οργανικών απορριμμάτων, η προμήθεια κάδων χαρτιού, οι ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία μας, οι υπόγειοι κάδοι ανακύκλωσης κ.α. είναι μερικές μόνο από τις προσθήκες μας που έχουν αποτέλεσμα, πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία μας.

 Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για έναν Δήμο με λιγότερα απορρίμματα.