ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Συμμετοχή στα ΚΔΑΠ του Δήμoυ Μαραθώνος για τη σχολική χρονιά 2023-2024

Συμμετοχή στα ΚΔΑΠ του Δήμoυ Μαραθώνος για τη σχολική χρονιά 2023-2024

Για συμμετοχή στα ΚΔΑΠ του Δήμoυ Μαραθώνος για τη σχολική χρονιά 2023-2024, υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακουθώντας το παρακάτω link:

https://forms.gle/C7x2npdGr4VSUvxKA