ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ερωτηματολόγιο για την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Μαραθώνος

Ερωτηματολόγιο για την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Μαραθώνος

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και της επάρκειας πόσιμου νερού στις περιοχές του Δήμου Μαραθώνος, η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου, υλοποιεί Σχέδιο Ασφάλειας Νερού.

H Υπηρεσία Ύδρευσης καλεί τους δημότες, να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την αξιολόγηση του βαθμού σημασίας διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού, καθώς και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού. Στόχος είναι η καταγραφή των απόψεων του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού στο Δήμο.

Τα αποτελέσματα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα είναι πολύ χρήσιμα για την υπηρεσία και θα συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό για 90 ημέρες.

https://forms.gle/z54VPPNGDpaBaN4Q6