ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαρκοπούλου: Απεργία - Αποχή για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) από 23/1 έως 13/2 και Πανελλαδική Στάση Εργασίας στις 2/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12.00 το μεσημέρι) 

Δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη, η μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στους Δήμους απέτυχεΟι υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού, Μηχανογράφησης, αρχείου, κ.λπ.) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να έχουν διογκωθεί. Οι αιρετοί ή αποφεύγουν να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν τον έλεγχο των Υ.ΔΟΜ. Έκτοτε παρά τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, δινόταν κυρίως βάρος στις συνεχείς παρατάσεις διοικητικής υποστήριξης των ήδη υπολειτουργούντων Υ.ΔΟΜ., η πιο πρόσφατη έληξε στις 31-12-2022, πιστοποιώντας και διαιωνίζοντας ουσιαστικά τη δυσλειτουργία τους επί δώδεκα (12) έτη. Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4954/2022) από 1 Ιανουαρίου 2023 παύει η δυνατότητα σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ.

Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης πανελλαδικά σύμφωνα με περσινά στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., (τα πράγματα έχουν χειροτερέψει έκτοτε) είναι τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της Χώρας, οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 Υ.ΔΟΜ., οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες Υ.ΔΟΜ.

Επίσης από τη Μελέτη προκύπτει ότι:

 1. Η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, δεν διαθέτουν Υ.ΔΟΜ.
 2. Τριάντα τρείς (33) Δήμοι άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων.
 3. Περισσότεροι από τους μισούς μεσαίους Δήμους δεν διαθέτουν Υ.ΔΟΜ.

Από τις 168, οι 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό Π.Ε., 28 απασχολούν μόνο 1 Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., άλλες 28 μονάχα 2 και 16 διαθέτουν 3 Μηχανικούς. Οι 98 από τις 168 δηλαδή Υ.ΔΟΜ. λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου.

Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες μιας και 20 από αυτές δε διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δε διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δε διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δε διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Επιπλέον η μη τήρηση των υποχρεώσεων για ελάχιστη στελέχωση δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά στην ασφάλεια δικαίου των πράξεων που διενεργούν οι Υ.ΔΟΜ.

Δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που υποβαθμίζει τις Δημόσιες Υπηρεσίες και εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

 • Επαρκή στελέχωση των Υ.ΔΟΜ. με Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων.
 • Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας.
 • Αποσαφήνιση της κατάστασης των Υ.ΔΟΜ. με Νομοθετική πρόβλεψη για άμεση τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. των Δήμων όπου λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. ώστε η Οργανική μονάδα (Υ.ΔΟΜ.) να λειτουργεί με βάσει τις ισχύουσες απαιτήσεις (ελάχιστη στελέχωση, κ.α.).
 • Άμεσα νέες και επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. μέσω του ΑΣ.Ε.Π,. όλων των ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και κατά αποκλειστικότητα στις Υ.ΔΟΜ., με την ρητή απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι δεν θα μπορούν να τους μετακινούν στις Τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες των Δήμων.
 • Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματική δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.
 • Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή αμφισβητούμενεςλύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή στους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).
 • Επανεξέταση των επιπέδων της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
 • Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.
 • Νομική υποστήριξη σε κάθε Υ.ΔΟΜ. από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των υπαλλήλων για τις υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.
 • Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος Πολεοδομικός Νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες.
 • Υποχρεωτική προέγκριση άδειας για όλες τις κατηγορίες (1, 2 και 3).
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.
 • Τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για διαπίστωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση της επάρκειας της ελάχιστης στελέχωσης με την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων.

Και αποφασίζουμε:

 1. Απεργία-Αποχή των μελών μας από:

Α.      Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική και υγιεινής των οικοδομών, έλεγχο προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις – κατοχυρώσεις και ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και τον έλεγχο για χορήγηση παρεκκλίσεων  για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας με σκοπό να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία τους από 23  Ιανουαρίου 2023 έως  και 13 Φεβρουαρίου 2023.

Β.      Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων-τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας-οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κ.λπ.

Γ.      Τη συμμετοχή των Μελών μας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.

Δ.      Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των Ελεγκτών Δόμησης.

 1. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 από την έναρξη του ωραρίου έως 12.00 μ.μ. και  πραγματοποίηση Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 10.00 π.μ.

Από την Απεργία-Αποχή εξαιρούνται οι πράξεις που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και της αντιμετώπισης-αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και επικινδύνως ετοιμόρροπων  κατασκευών.

Ο ΠρόεδροςΟ Γραμματέας
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΣΙΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ