ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση διακοπής παροχής ύδατος την Παρασκευή 17/3 στην πόλη του Μαρκοπούλου

Ανακοίνωση διακοπής παροχής ύδατος την Παρασκευή 17/3 στην πόλη του Μαρκοπούλου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 17/3/2023   και μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:ΟΟ στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» θα πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής ύδατος σε όλη την πόλη του Μαρκοπούλου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κάθετες συνδέσεις στην οδό Πόρτο Ράφτη  με το υφιστάμενο δίκτυο.

Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από όλους για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων των κατοίκων της πόλης του Μαρκοπούλου από την εκτέλεση των έργων αυτών και ζητάμε την κατανόησή σας.

Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης