ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση – Επίβλεψη του Έργου: Μελέτες Αποκατάστασης, Λειτουργίας και Νομιμοποίησης στον όρμο Πόρτο Ράφτη
Featured

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση – Επίβλεψη του Έργου: Μελέτες Αποκατάστασης, Λειτουργίας και Νομιμοποίησης στον όρμο Πόρτο Ράφτη

Την προγραμματική σύμβαση για το έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» υπέγραψε την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας κ. Αναστάσιος Νικολακόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής ΑΕ ΑΟΤΑ κ. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, παρουσία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Δ. Αλλαγιάννη.

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plan) του Λιμένα Πόρτο Ράφτη και η χωροθέτηση- αδειοδότηση της λιμενικής εγκατάστασης, δεδομένου ότι, η αδειοδότηση και λειτουργία του όρμου  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ αποτελεί προτεραιότητα, για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής  και την προστιθέμενη αξία που δύναται να προσφέρει.

Το φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι:

  • Ο επανακαθορισμός, όπου απαιτείται, της Χ.Ζ.Λ., με εξορθολογισμό και σύμφωνα με το πνεύμα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να προσαρμόζεται η Χ.Ζ.Λ. στην αντίστοιχη οικιστική ζώνη.
  • Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στον όρμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και σε επιλεγμένες περιοχές για την μέγιστη αξιοποίηση και λειτουργικότητα τους.
  • Ο σχεδιασμός του λιμενικού έργου προστασίας της μικρής λιμενολεκάνης του Αγίου Νικολάου, με παράλληλη διεύρυνση της χωρητικότητας και σύμφωνα με τη μελέτη κυματικής διείσδυσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 42950/8-7-2020 (ΑΔΑ:6ΖΑ546ΜΤΛ6-8ΗΙ) Απόφαση Ένταξης, της Πράξης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, με δικαιούχο  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.