ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει στις 9/08 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί συζήτησης σχετικά με τις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

 

2. Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων, του Σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων» με το δ.τ «ΙΡΙΣ» και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας».

3. Περί επιχορήγησης στη Νεανική Εστία Μεγαρίδος (Ν.Ε.Μ.).

4. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027.

5. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για τον κ. Μιχαλάκη Κων/νο μπροστά από την ιδιοκτησία του επί της οδού Θεοκρίτου αρ.11.

6. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για την κα Μαζιώτη Αγγελική μπροστά από την ιδιοκτησία της επί της οδού Σιθνιδών αρ.98.

7. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για τον κ. Κακαγή Σπυρίδωνα μπροστά από την ιδιοκτησία του επί της οδού Ελασσώνος αρ. 3.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας