ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρία σχολεία του Αυλώνα στο πρόγραμμα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας.

Υποβλήθηκαν με επιτυχία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προτάσεις του Δήμου Ωρωπού για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια.

Η αρχή έγινε με προτάσεις του Δήμου Ωρωπού για έργα αναβάθμισης σε τρία σχολεία του Αυλώνα προϋπολογισμού έργου 894.169,00 ευρώ υλοποιώντας έτσι πλάνο δράσης που ξεκίνησε έγκαιρα με την πρωτοβουλία του Δημάρχου κ.Γιώργου Γιασημάκη και την υλοποίηση του γραφείου Σχεδιασμού Ένταξης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Η πρώτη πρόταση αφορά στο κτίριο που στεγάζεται το  Δημοτικό  Σχολείο Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. Το έργο έχει προϋπολογισμό 418.950,00 ευρώ και οι εργασίες αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων) όσο και στις εγκαταστάσεις (κεντρική θέρμανση, φωτισμός).
 
Προβλέπονται εργασίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) στη στέγη του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου σε επιφάνεια 1555 τ.μ., η τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου σε επιφάνεια 500 τ.μ., αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ., η τοποθέτηση δύο νέων λεβήτων, ισχύος 209 ΚW και 140 KW με σύστημα αντιστάθμισης, η θερμομόνωση των σωληνώσεων του κτιρίου, η αντικατάσταση περίπου 193 φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led και τέλος η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με ενεργειακό συμψηφισμό, στη στέγη του κτιρίου, συνολικής ισχύος 9,90 KWρ.
 
Η δεύτερη πρόταση αφορά στο κτίριο που συστεγάζονται το 1o Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο  Αυλώνα Δήμου Ωρωπού συνολικού προϋπολογισμού 475.219,00.
 
Οι εργασίες αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων) όσο και στις εγκαταστάσεις (κεντρική θέρμανση, φωτισμός).
 
Προβλέπονται εργασίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) στη στέγη του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου σε επιφάνεια 1325 τ.μ., η τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου σε επιφάνεια 1750 τ.μ., αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 379 τ.μ., η τοποθέτηση νέου λέβητα, ισχύος 140 KW με σύστημα αντιστάθμισης, η τοποθέτηση δύο τοπικών αντλιών θερμότητας τύπου split unit ισχύος 24.000 btu/h, η θερμομόνωση των σωληνώσεων του κτιρίου, η αντικατάσταση περίπου 236 φωτιστικών μενέας τεχνολογίας led και τέλος η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, με ενεργειακό συμψηφισμό, στη στέγη του κτιρίου, συνολικής ισχύος 9,90 KWρ.
 
Τα έργα στα τρία σχολεία έχουν πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης των έργων , ανάλυση κόστους – οφέλους για την τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, χρονοδιαγράμματα, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τεχνικό δελτίο πράξης.
 
Όπως τόνισε ο υπεύθυνος του γραφείου Σχεδιασμού Ένταξης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων έργων κ.Νίκος Λούπης «το συγκεκριμένο έργο που περιλαμβάνει σημαντικά έργα σε τρία σχολικά κτίρια είναι μόνο η αρχή για μία σειρά ενεργειακών αναβαθμίσεων για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες προτάσεις παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ωρωπού».