ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση για τη Νότια Γειτονιά και τις Π.Ε.7 και Π.Ε.8 της ΔΕ Παιανίας

Ανακοίνωση για τη Νότια Γειτονιά και τις Π.Ε.7 και Π.Ε.8 της ΔΕ Παιανίας

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «Αντικατάσταση & επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Νότιας Γειτονιάς (περιοχή Μιχούλι) της Δ.Ε Γλυκών Νερών και των Π.Ε.7 και Π.Ε.8 της Δ.Ε Παιανίας του Δήμου Παιανίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14254 /6- 9 -2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, θα πρέπει να προβείτε κατά το συντομότερο δυνατόν στην απομάκρυνση κάθε εμποδίου από το ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας σας (βάσει ΦΕΚ 323Δ΄/ 11-04-2003) και την απόδοσή του σε κοινή χρήση.