ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λύση στο χρόνιο πρόβλημα των κατολισθήσεων στο λόφο, 25ης Μαρτίου στο Ντράφι. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης από την περιφέρεια

Λύση σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα  ασφαλείας ετών  για την περιοχή του Ντραφίου, δίνει ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και με την αρωγή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αντιστηρίξεις για ασφάλεια από κατολισθήσεις λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι ΔΕ Πικερμίου», ανοίγοντας το δρόμο για την οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο λόφο 25ης Μαρτίου που είναι στο Οικοδομικό Τετράγωνο 142* και στο πρανές που βρίσκεται στην οδό Ησιόδου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 8A στο Ντράφι της Δ.Ε. Πικερμίου.  

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή βραχοπαγίδας από σκυρόδεμα στη διασταύρωση της οδού Α. Κοραή και 25ης Μαρτίου (Ο.Τ. 142A) στο Ντράφι.

Ειδικότερα, πρόκειται να δημιουργηθεί τοιχίο αντιστήριξης σε μήκος 140 μ. με ύψος 1,60 μ. και διαμόρφωση του πρανούς για την αποφυγή πτώσεων βράχων στο οδόστρωμα. Επιπλέον προβλέπεται άρση καταπτώσεων εκατέρωθεν του καταστρώματος της οδού Ησιόδου με μήκος εφαρμογής 90 μ., ενώ προβλέπεται και η καθαίρεση των σαθρών Τμημάτων των πρανών και επένδυση προστασίας με εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα, 

Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τη μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα. . 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 153.970,78 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9779.05.056) έως του ποσού των 150.000.00 € και από πόρους του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου έως του ποσού των 3.970,78 €. 

Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στη με αρ. 01/2020 τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας --- Πικερμίου και εγκρίθηκε με τη με αρ. 42/2021 ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 Συνεχίζουμε!!!