ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Διαδικασίες Πολεοδόμησης ΖΑΑ Πικερμίου μέσω Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΕΠΣ) από τον ΑΟΟΑ άνευ ενημέρωσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Διαδικασίες Πολεοδόμησης ΖΑΑ Πικερμίου μέσω Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΕΠΣ) από τον ΑΟΟΑ άνευ ενημέρωσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) σε συνέχεια χρόνιων προσπαθειών για την πολεοδόμηση της ΖΑΑ Πικερμίου, και εν αγνοία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, υπέγραψε στις 21 Δεκεμβρίου 2023 σύμβαση με την εταιρεία «SUSTAINABLE URBAN PLANNING CONSULTANTS – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. ς(SUPCO)» για την υποβολή φακέλου προέγκρισης ΕΠΣ της περιοχής ΖΑΑ Πικερμίου, ώστε να υποβληθεί για έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Η πρόταση που θα περιλαμβάνεται στο φάκελο θα αφορά την αναγκαιότητα του προτεινόμενου χωρικού προσδιορισμού των υπό ένταξη εκτάσεων, ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης και της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής επέμβασης, καθώς και θα κριθεί αποκλειστικά η δυνατότητα χωροθέτησης ΕΠΣ παρακάμπτοντας τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Αυτές θα μπορούν να κριθούν μεταγενέστερα στο στάδιο οριστικής έγκρισης αυτού (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4447/2018 και στο πλαίσιο της εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Όλα τα ανωτέρω δρομολογήθηκαν από τον ΑΟΟΑ χωρίς καμία ενημέρωση του δήμου Ραφήνας Πικερμίου, ενώ γνωρίζουν (ή θα όφειλαν να γνωρίζουν) ότι από την άνοιξη του 2023 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χρηματοδότησε κατά προτεραιότητα, ανταποκρινόμενο στο δίκαιο αίτημα του δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς και έχει ανατεθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος( ΤΕΕ), η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού για το δήμο Ραφήνας – Πικερμίου (διάδοχο εργαλείο των χρήσεων γης – ΖΟΕ και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού), στην κοινοπραξία έξι (6) εταιριών που αποτελείται από:

1.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. με τον δτ PRISMA ΜΟΝ.ΕΠΕ)

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

3.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ

4.ΓΑΜΜΑ-4ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

5.ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΣΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

6.ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – δ.τ. «ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ»

Η κοινοπραξία έχει ήδη εγκατασταθεί από τον Ιούνιο 2023 και έχει συλλέξει στοιχεία για την αναγκαία τροποποίηση χρήσεων γης και πολεοδομικών όρων, διαδικασία που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Οι διαδικασίες παράκαμψης της τοπικής αυτοδιοίκησης από πλευράς ΑΟΟΑ, δυστυχώς επαναλαμβάνονται για άλλη μια φορά μετά από είκοσι (20) χρόνια, αφού έρχονται ως συνέχεια, της από αρχές δεκαετίας του 2000 , μοναδικής στα ελληνικά χρονικά έγκρισης του ΓΠΣ της τότε αυτόνομης αυτοδιοικητικά Κοινότητας Πικερμίου συμπεριλαμβάνοντας και τμήμα του όμορου Δήμου Ραφήνας και συγκεκριμένα την περιοχή που νοτιοδυτικά βρίσκεται γύρω από τον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης.

Οι ενέργειες επί τέτοιων θεμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνονται από πλευράς ΑΟΟΑ, χωρίς ενημέρωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου , γιατί ακόμα και θέματα που θα μπορούσαν να αποτελούν σημεία σύγκλισης τίθενται με αυτό τον τρόπο υπό αίρεση.

Καλούμε τη σημερινή δημοτική αρχή που ακόμα δείχνει ότι δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών που έχει περί των πολεοδομικών θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και τα οποία θα δώσουν για τα επόμενα 25-30 χρόνια το είδος του αναπτυξιακού χαρακτήρα στο τόπο μας και αποτελεί το μόνο μηχανισμό να λυθούν φλέγοντα θέματα νομιμότητας πολλών οικισμών κυρίως στη κοινότητα Ραφήνας, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Να διασφαλίσει την απρόσκοπτη -από παράλληλες ενέργειες- διαδικασία σύνταξης του νέου Τοπικού Πολεοδομικού του τόπου μας και να ενημερώσει περί του θέματος άμεσα τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες, για τους οποίους γίνεται αυτός ο σχεδιασμός.

Επιτέλους ας σταματήσουν τα «παιχνίδια» κάποιων που προσπαθούν να παίξουν πίσω από την πλάτη των πολιτών.

Αναμένοντας τις κινήσεις των αρμοδίων, επιφυλασσόμεθα για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας της δημοτικής. Αρχής.

Οι ενημερωμένοι πολίτες είναι για εμάς η πραγματική δύναμη της κοινωνίας μας.