ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσληψη 12 ατόμων από τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την  πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας

 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Πρασίνου- Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με τις κάτωθι ειδικότητες:

Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος – 6 άτομα

Εργατών Πυροπροστασίας – 6 άτομα

Η δαπάνη των αποδοχών των ως άνω υπαλλήλων, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 35.6041.01 με το ποσό των 54.000,00€ για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 35.6054.01 με το ποσό των 13.342,40€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.