ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Σήμερα, Πέμπτη 12/11/2020 και ώρα 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 1η Δημόσια ενημερωτική Διαβούλευση στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://vmctech.my.webex.com/vmctech.
my/j.php MTID=me346cee600dc2f1089b a0b251ec695e9

Η Αστική Κινητικότητα είναι άμεσα συναρτημένη με την οργάνωση και τη λειτουργία του αστικού χώρου, με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων. Επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες στην πόλη, την θέση, την κίνηση και την πρόσληψη του περιβάλλοντος από τον μέσο κάτοικο της πόλης.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας στις πόλεις και στα περίχωρά τους. Βασίζεται σε πρακτικές σχεδιασμού ολοκληρωμένης προσέγγισης και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Κύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές με υλοποίηση υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφοράς προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής.

Ένα ΣΒΑΚ στοχεύει σε ισορροπημένη συνύπαρξη όλων των τρόπων μετακίνησης στην πόλη. Ενθαρρύνει δε την ανάπτυξη πιο βιώσιμων τρόπων, όπως με τα πόδια ή με ποδήλατο, επεκτείνοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα σε όλες τις αστικές υποδομές.
Ένα ΣΒΑΚ έχει προδιαγραφεί να ακολουθήσει διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση. Ο Δήμος θα πρέπει να επιδιώξει τη συμμετοχή των σχετικών φορέων - πολιτών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών παραγόντων, κατά την ανάπτυξη και κατά την υλοποίηση του σχεδίου από την έναρξή του και καθ' όλη τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα αποδοχής και υποστήριξης.

Τα πλεονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με τα ΣΒΑΚ περιλαμβάνουν:
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής της αστικής περιοχής.
• Εξοικονόμηση κόστους με δεδομένο ότι η κινητικότητα αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την τοπική οικονομία.
• Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
• Βελτιωμένη προσβασιμότητα - προσπελασιμότητα εντός της αστικής περιοχής μέσω της δημιουργία πολυτροπικών λύσεων μεταφορών.
• Ορθή και αποτελεσματική χρήση περιορισμένων οικονομικών πόρων
• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και προσέγγισης χρηματοδοτήσεων μιας αστικής περιοχής.
• Υιοθέτηση κουλτούρας - νοοτροπίας περί συνεχούς αειφόρου σχεδιασμού Αστικής Κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Δήμου https://www.rafina-pikermi.gr/