ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πιλοτικό πρόγραμμα τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης ξεκινά από το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου στον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης.

Το έργο συνολικής δαπάνης 806.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών μηχανικών μετρητών ύδρευσης, με σύγχρονα ψηφιακά υδρόμετρα σε ολόκληρο το δίκτυο.
 
?Οι καταναλώσεις θα μεταδίδονται ασύρματα στο κέντρο διοίκησης της Δνσης Ύδρευσης ,χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση υπάλληλων, και με το λογισμικό που θα εγκατασταθεί θα ανιχνεύονται αυτόματα τυχόν διαρροές σε κάθε σημείο του δικτύου.
 
?Θα ειδοποιείται αμέσως ο δημότης – χρήστης ώστε και να μην επιβαρύνεται οικονομικά και να μην «ξοδεύεται» άσκοπα το φυσικό αγαθό του νερού.
 
?Το συνολικό έργο αφορά στην διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με την ταυτόχρονη μείωση των αφανών διαρροών.
 
Η Διοίκηση του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.