ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση Δήμου Σαρωνικού: Χορήγηση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων

Ανακοίνωση Δήμου Σαρωνικού: Χορήγηση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες, που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα), να καταθέσουν αίτημα έως τις 29/2/2024, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημαρχείο Σαρωνικού ή στις Κοινότητες.

1. Αίτηση (δείτε επισυναπτόμενο αρχείο)

2. Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος

3. Κάτοψη του καταστήματος και του προς καταχώρηση χώρου

4. Δημοτική Ενημερότητα

Επισυνάπτεται:

 η αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τις προϋποθέσεις παραχώρησης

 η αίτηση παραχώρησης

#Δήμος_Σαρωνικού #Σαρωνικός #τραπεζοκαθίσματα #καταστήματα